TLS-qualifizierte Website

Kvalifikované certifikáty pre autentizáciu webových sídiel predstavujú kľúčový prvok v digitálnej bezpečnosti, poskytujúci najvyššiu úroveň dôveryhodnosti pre webové stránky. Ide o aktualizovanú verziu SSL. Sú navrhnuté tak, aby zaručili, že návštevníci webových sídiel majú istotu o pravosti a bezpečnosti stránok, s ktorými interagujú. Vďaka kvalifikovaným certifikátom môžu organizácie budovať dôveru u svojich užívateľov a zabezpečiť, že ich online prítomnosť je spoľahlivá a dôveryhodná.

Pre koho je kvalifikované webové sídlo?

Právnické osoby

Vďaka TLS organizácie zvyšujú svoju dôveru u klientov, dodávateľov a aj koncových zákazníkov. Organizácie tak dávajú najavo, že pre nich bezpečnosť nie je cudzia téma.

Verejné inštitúcie

Webové sídla verejných inštitúcií často zastrešujú kľúčové funkcie. Je kritické, aby občania a aj podnikateľské subjekty vedeli, ktorý web je certifikovane pravý.

Fyzické osoby

TLS predstavuje jednoduchý a finančne nenáročný spôsob, ako bezpečne autorizovať webové sídla spravované súkromnými osobami.  

Výhody kvalifikovaného webového sídla. Prečo mi nestačí normálne?

SEO a indexácia

Google a iné vyhľadávače dbajú o bezpečnosť svojich užívateľov a snažia sa ich chrániť pred internetovými podvodmi. TLS a HTTPS sú preto jedným z kritérií pre zlepšenie SEO a indexácie. V súčasnosti Google odporúča TLS 1.2 a TLS 1.3.

Kompatibilita

Veľká väčšina internetových prehliadačov, operačných systémov a web serverov je kompatibilná s TLS. Máte tak istotu, že čo najširšie publikum návštevníkov vie bezpečne prezerať váš web bez problémov.

Zabezpečenie

Kvalifikované certifikáty umožňujú šifrovanú komunikáciu medzi webovými stránkami a ich návštevníkmi. Tým sa zabraňuje neoprávnenému prístupu k citlivým informáciám, ako sú osobné údaje, platobné údaje alebo iné dôverné informácie.

Overenie organizácie

Vďaka TLS nájdete informácie o organizácii, ktorá prevádzkuje webové sídlo. Tieto informácie sú verifikované a overené certifikačnou autoritou, čo zaručuje, že návštevníci majú istotu, že komunikujú so skutočnou a overenou organizáciou.

Garancia autority

Jednoducho dohľadáte informácie o organizácii a certifikačnej autorite, ktorá certifikát vydala. Tieto informácie sú návštevníkom webového sídla k dispozícii, čo im umožňuje overiť pravosť a dôveryhodnosť stránky.

Overenie až do 10 domén

Kvalifikované certifikáty umožňujú overenie webových sídiel pre viacero domén. To znamená, že jediný certifikát môže pokrývať viacero rôznych domén, čo uľahčuje správu a znižuje náklady na zabezpečenie viacerých webových sídiel.

Who trusts us:

logo Sociálna poisťovňa
Logo Bratislavská vodárenská spoločnosť
Logo národná banka slovenska
Všeobecná zdravotná poisťovňa logo

Ako získam TLS certifikát v NFQES?

Pre vytvorenie kvalifikovaného certifikátu pre autentizáciu webových sídiel je potrebné:

NFQES na všetky zariadenia

Cenník

TLS je možné zakúpiť ku ktorémukoľvek z našich balíkov, ktoré nájdete v cenníku:

Názov 1 rok Predĺženie 1 rok Predĺženie 2 roky
TLS certifikát QWAC 50 € 45 € 80 €

 Uvedené ceny sú bez DPH.

Názov TLS certifikát QWAC
1 rok 40 €
Predĺženie 1 rok 45 €
Predĺženie 2 roky 80 €

 Uvedené ceny sú bez DPH.

Latest articles

Read interesting facts from the world of online security.

As part of supporting the digitization of public administration services, the state has introduced mandatory electronic communication for self-employed individuals in certain cases. Do you know which tasks entrepreneurs are required to handle electronically today? In the following lines, we have compiled information on the most frequently used electronic services for self-employed individuals.
In addition to mandatory electronic communication with the state, you can use various other electronic services as a self-employed person. Such communication beyond the scope of mandatory electronic services will not only make it easier for you to exchange information with public administration bodies but can often save you up to half of the usual fees. Do you know which e-services these are?
Are you one of those people who need a mandate certificate for their activities? In the following lines, we have prepared an overview of the most important information you need to know about it. We will also advise you on how and where to obtain a mandate certificate and how much to pay for it.

Feel free to contact us, our specialists are ready to answer your questions.