Overenie dokumentov online

Potrebujete validovať elektronický podpis? My vám to umožníme. Ak ste dostali faktúru alebo iný dokument a nie ste si istý či je naozaj od subjektu, ktorý je na dokumente uvedený, prinášame vám službu overenia elektronického podpisu online. Ak subjekt zvykne podpisovať dokumenty niektorým z úrovní elektronického podpisu, po nahraní zistíte, či je podpis pravý a či s dokumentom niekto po podpise nemanipuloval.

Čo zistím validáciou dokumentu?

Overenie existencie podpisu

Bol nahraný dokument podpísaný niektorou z úrovní elektronického podpisu (jednoduchý, zdokonalený, kvalifikovaný)? Ak áno, kým?

Overenie
podpisovateľa

Kto podpísal daný dokument? Overujeme certifikát podpisovateľa na základe certifikačnej autority, ktorá ho vydala.

Overenie integrity podpisu

Zmenil sa dokument po podpísaní? Manipuloval s ním niekto? Analýzou hash dokumentu zistíme jeho integritu.

Dôverujú nám:

logo Sociálna poisťovňa
Logo Bratislavská vodárenská spoločnosť
Logo národná banka slovenska
Všeobecná zdravotná poisťovňa logo

Jednoduché overenie podpisu online za pár sekúnd

Overiť dokument viete priamo aj na stránke nižšie. Ak chcete naraz overiť dokumentov viac, zaregistrujte sa zadarmo na našej NFQES platforme. Ako proces prebieha?
NFQES v mobile

Výhody overenia dokumentu

Ikona komunikácia s vládou

Prevencia pred podvodom

Objem elektronických podvodov každý rok rastie. Falošné faktúry a iné dokumenty môžu nenávratne spoločnosť pripraviť o finančné prostriedky.

Ikona digitálny podpis

Právna
istota

Ak si overíte, že objednávka alebo zmluva boli 100% podpísané elektronickým certifikátom druhej strany, máte v dokumente lepšiu právnu oporu ak odberateľ alebo iný subjekt začne tvrdiť, že nič nepodpísal alebo neobjednal.

Ikona šetrenie nákladov

Zefektívnenie digitalizácie dokumentov

Ak validujete dokumenty automaticky, viete rýchlo identifikovať a odstrániť možné vzniknuté chyby pri podpisovaní.

Kedy má zmysel overovať dokument?

Validácia je vo všeobecnosti vhodný nástroj na prevenciu pred podvodmi. Overiť môžete akýkoľvek dokument, o ktorom viete, že by mal byť podpísaný elektronickým podpisom. Ak teda napríklad viete, že váš dodávateľ bežne kvôli bezpečnosti podpisuje svoje faktúry a prišla vám od neho podozrivá faktúra, viete si overiť či nejde o podvod a faktúru nevystavil alebo neupravil niekto iný.
Digitalizácia dokumentov

Príklady použitia elektronického podpisovania s NFQES platformou

Schéma použitia elektronického podpisu