Kvalifikované elektronické certifikáty

Kvalifikované elektronické certifikáty sú kvalifikované digitálne preukazy s najvyšším stupňom zabezpečenia a právneho uznania, ktoré overujú identitu držiteľa certifikátu. Sú vydávané len po overovacom procese a poskytujú robustné kryptografické kľúče pre zabezpečenie digitálnych transakcií a komunikácie.

Výhody kvalifikovaných elektronických certifikátov

Kvalifikovaná elektronická pečať

Najvyššia bezpečnosť

Sú postavené na silných kryptografických algoritmoch, využívajú QSCD zariadenia alebo v prípade vzdialeného podpisovania kvalifikovaný spôsob dvojfaktorovej autentifikácie.

Ikona certifikačnej autority KEP

Právna istota

Kvalifikované overenie identity pred vydaním certifikátu zabezpečuje najvyššiu právnu istotu.

Ikona používateľského uchovania elektronického podpisu a pečatí

Jednoduchosť použitia

V rámci riešení NFQES poskytujeme okrem klasických certifikátov uložených na QSCD kartách aj plne vzdialené kvalifikované podpisovanie čo výrazne zjednodušuje používanie a zvyšuje efektivitu.

Nákladová efektívnosť

Naše vzdialené kvalifikované certifikáty sú finančne výhodnejšie v porovnaní s kvalifikovanými elektronickými certifikátmi uloženými na QSCD kartách.

Ikona Časová pečiatka

Efektivita

Ideálne pre podniky, ktoré vyžadujú rýchle a jednoduché metódy schválenia dokumentov a elektronickej verifikácie.

ikona záruky autenticity a bezpečnosti

Univerzálnosť

Vhodné pre transakcie s vysokými rizikami, komunikáciu s orgánmi verejnej moci, e-obchod a dôverné komunikácie.

V súlade s európskym nariadením eIDAS

Sme poskytovateľom dôveryhodných služieb zapísaný v Európskom registri poskytovateľov dôveryhodných služieb (European Trusted List), a teda sú naše riešenia plne v súlade s európskou reguláciou č. 910/2014 o eIDAS a môžeme vydávať kvalifikované elektronické certifikáty. Certifikáty vydávané našou spoločnosťou spĺňajú prísne požiadavky na ochranu údajov a overenie identity, sú právne uznané a akceptovateľné. Na súde teda môžu byť použité ako dôkaz, a to v celej Európskej únii.

Využitie kvalifikovaných elektronických certifikátov

Kvalifikovaný elektronický podpis

Kvalifikovaný elektronický certifikát pre podpis overuje totožnosť podpisujúceho – fyzickej osoby a používajú sa pre transakcie s najvyšším rizikom, kde je maximálna úroveň bezpečnosti nevyhnutnosťou.

Kvalifikovaná elektronická pečať

Kvalifikovaný elektronický certifikát pre kvalifikovanú elektronickú pečať sa zameriava na overenie autenticity právnickej osoby. Poskytuje spôsob, ako firmy a organizácie zabezpečia pôvod a integritu dokumentu.

Mandátny
certifikát

Najvyššia forma právnej istoty v rámci elektronických podpisov. Slúži ako komunikácia medzi mandatárom a fyzickou osobou a medzi mandatárom a právnickou osobou.

Kvalifikované webové sídlo

Najvyššia forma právnej istoty v rámci protokolu SSL. Daný certifikát slúži ako najvyššie overenie vlastníka danej domény.

Kvalifikovaná časová pečiatka

Poskytuje spoľahlivý dôkaz o čase vytvorenia, zmeny alebo podpisu dokumentu, čím sa vytvára neodcudziteľná spojitosť medzi elektronickými údajmi a časom ich vzniku.

Najnovšie články

Prečítajte si zaujímavosti zo sveta online bezpečnosti.

Bezpečná, spoľahlivá a digitálna náhrada tradičnej schránky je elektronická schránka. Sprístupňuje úradnú korešpondenciu online, zvyšuje efektivitu a zabezpečenie. Právne uznávané a akceptované v EÚ.
Kvalifikované elektronické podpisovanie a overovanie dokumentov právne uznávané v celej EÚ. Jednoducho a rýchlo pomocou občianskeho preukazu.
Informácie podniku sa stali novou ropou, novou menou spôsobenou zmenou politického a sociálneho prostredia.

Neváhajte a kontaktujte nás, naši špecialisti sú pripravení odpovedať na otázky.