Zdokonalený elektronický podpis

Pokročilý elektronický podpis, nazývaný aj zdokonalený elektronický podpis (AdES), poskytuje vyššiu úroveň autentifikácie, dôveryhodnosti a jednoznačný dôkaz o podpísaní príslušnou osobou, nakoľko na jeho využívanie je potrebný certifikát pre elektronický podpis, ktorý vydávame my, ako certifikačná autorita podľa nariadenia eIDAS. Vďaka takému overeniu je elektronický podpis stotožnený s fyzickou osobou, ktorá ním podpisuje. Začnite podpisovať zdokonaleným elektronickým podpisom online v NFQES a zvýšte tak právnu istotu a dôveryhodnosť vašich dokumentov!

Na čo všetko môžem využiť zdokonalený elektronický podpis?

Vzhľadom na úroveň právnej istoty je zdokonalený elektronický podpis vhodný na:

Ikona Právna ochrana Uchovania elektronických podpisov a pečatí

Právne zmluvy a dohody

Dôležité právne dokumenty, ako sú zmluvy o kúpe, nájme, zmluvy o spolupráci a iné, môžu byť podpísané pokročilým elektronickým podpisom online, ak si takéto transakcie výlučne nežiadajú kvalifikovanú úroveň podpisu.
Ikona šetrenie nákladov

Finančné transakcie

Zdokonalený elektronický podpis je možné využiť v bankovníctve pri finančných službách pre podpísanie pôžičiek, lízingu, zmlúv o úvere a iných finančných dokumentov.

Ikona dokumentov NFQES

Obchodná korešpondencia

Využitie zdokonaleného elektronického podpisu je možné pri podpisovaní širokej škály dokumentov, ktoré si vyžadujú vyššiu právnu istotu dôvernosti a kontroly, ako napríklad podpis zmlúv o kúpe a predaji, bankových transakciách a rôznych úradných dokumentov.

Ikona komunikácia s vládou

Medzinárodné transakcie

Zdokonalený elektronický podpis je často preferovaný pre medzinárodné obchodné transakcie, kde je potrené dodržiavať špecifické právne požiadavky a medzinárodné štandardy.

Dôverujú nám:

logo Sociálna poisťovňa
Logo Bratislavská vodárenská spoločnosť
Logo národná banka slovenska
Všeobecná zdravotná poisťovňa logo

Aké výhody prináša podpisovanie zdokonaleným elektronickým podpisom?

Viacstupňová a viacstranná identifikácia

Zdokonalený elektronický podpis vyžaduje spoľahlivú identifikáciu podpisovateľa, čo znamená, že je vhodnejší pre dokumenty, kde je potrebná istota ohľadom identity podpisovaných strán.

Vyššia právna
platnosť

Zdokonalený elektronický podpis má v mnohých právnych systémoch vyššiu právnu platnosť a je akceptovaný pre širšiu škálu právnych dokumentov a transakcií, vrátane dôležitých právnych zmlúv a dohôd.

Záruka autenticity a integrity

Proces vytvorenia zdokonaleného elektronického podpisu je postavený na vyššej bezpečnosti a zabezpečuje autenticitu a integritu podpísaného dokumentu, čo je užitočné pre dokumenty, ktoré môžu obsahovať citlivé informácie a sú náchylné na zmeny. 

Širšia škála
odvetví

Zdokonalený elektronický podpis je možné použiť v rôznych odvetviach vrátane práva, bankovníctva, nehnuteľností, zdravotnej starostlivosti, verejných služieb a obchodu.

Zníženie papierovej byrokracie

Eliminácia potreby tlačiť a fyzicky podpisovať dôležité dokumenty môže viesť k značnému zníženiu papierovej byrokracie a potreby ukladať a archivovať papierové dokumenty.

Rýchlejšie schvaľovanie a zvýšená bezpečnosť

Zdokonalený elektronický podpis umožňuje okamžité podpisovanie dokumentov online, čím sa zrýchľuje proces schvaľovania a uzatvárania rôznych zmlúv a transakcií. Okrem rýchleho podpísania a zdieľania dokumentov sú systémy ponúkajúce služby zdokonaleného podpisovania vybavené viacerými bezpečnostnými funkciami, čo pomáha chrániť dokumenty pred neoprávneným prístupom.

Grafické vyjadrenie úrovní podpisu

NFQES úrovne podpisov - zdokonalený elektronický podpis

Ako podpíšem zdokonaleným elektronickým podpisom?

NFQES v mobile

V súlade s európskym nariadením eIDAS

Sme poskytovateľom dôveryhodných služieb zapísaný v Európskom registri poskytovateľov dôveryhodných služieb (European Trusted List), a teda sú naše riešenia plne v súlade s európskou reguláciou č. 910/2014 o eIDAS. Certifikáty vydávané našou spoločnosťou spĺňajú prísne požiadavky na ochranu údajov a overenie identity, sú právne uznané a akceptovateľné. Na súde teda môžu byť použité ako dôkaz, a to v celej Európskej únii.
Bezpečné digitálne riešenie eIDAS

Cenník

Mesačne

Ročne

Ceny balíkov sú uvedené s DPH.

Free Basic
0,00 €

Free Basic
0,00 €

Premium
10 €  1,99 €

Sem vložte text nadpisu

Premium PLUS
11,99 €

Sem vložte text nadpisu

Bussiness
20 €

Enterprise

Pripravíme vám balík podľa vaších požiadaviek a navyše získate podporu pre:

Free Basic
0,00 €

Free Basic
0,00 €

Premium
105 €

Premium PLUS
119,88 €

Sem vložte text nadpisu

Bussiness
220 €

Enterprise

Pripravíme vám balík podľa vaších požiadaviek a navyše získate podporu pre:

Pripravíme vám balík podľa vaších požiadaviek a navyše získate podporu pre:

Pripravíme vám balík podľa vaších požiadaviek a navyše získate podporu pre:

*Certifikáty je možné zakúpiť aj oddelene za výbornú cenu.

Najnovšie články

Prečítajte si zaujímavosti zo sveta online bezpečnosti.

Revízia nariadenia eIDAS č. 910/2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu, ktorá sa zjednodušene nazýva eIDAS 2.0, prináša so sebou niekoľko úprav v oblasti elektronickej komunikácie. Čo sa nezmení, čo pribudne a kedy sa to stane?
V rámci podpory elektronizácie služieb verejnej správy zaviedol štát v niektorých prípadoch povinnú elektronickú komunikáciu pre živnostníkov. Viete, akú agendu je dnes podnikateľ povinný vybavovať elektronicky? V nasledujúcich riadkoch sme pre vás spísali informácie o najčastejšie využívaných elektronických službách pre fyzické osoby – podnikateľov
Okrem povinnej elektronickej komunikácie so štátom môžete ako SZČO využiť rôzne ďalšie elektronické služby. Takáto komunikácia nad rámec povinných elektronických služieb vám nielen uľahčí výmenu informácií s orgánmi verejnej správy, ale často vám dokáže ušetriť až polovicu bežných poplatkov. Viete, o ktoré e-služby ide?

Neváhajte a kontaktujte nás, naši špecialisti sú pripravení odpovedať na otázky.