Zdokonalený elektronický podpis

Pokročilý elektronický podpis, nazývaný aj zdokonalený elektronický podpis (AdES), poskytuje vyššiu úroveň autentifikácie, dôveryhodnosti a jednoznačný dôkaz o podpísaní príslušnou osobou, nakoľko na jeho využívanie je potrebný certifikát pre elektronický podpis, ktorý vydávame my, ako certifikačná autorita podľa nariadenia eIDAS. Vďaka takému overeniu je elektronický podpis stotožnený s fyzickou osobou, ktorá ním podpisuje. Začnite podpisovať zdokonaleným elektronickým podpisom online v NFQES a zvýšte tak právnu istotu a dôveryhodnosť vašich dokumentov!

Na čo všetko môžem využiť zdokonalený elektronický podpis?

Vzhľadom na úroveň právnej istoty je zdokonalený elektronický podpis vhodný na:

Ikona Právna ochrana Uchovania elektronických podpisov a pečatí

Právne zmluvy a dohody

Dôležité právne dokumenty, ako sú zmluvy o kúpe, nájme, zmluvy o spolupráci a iné, môžu byť podpísané pokročilým elektronickým podpisom online, ak si takéto transakcie výlučne nežiadajú kvalifikovanú úroveň podpisu.

Ikona šetrenie nákladov

Finančné transakcie

Zdokonalený elektronický podpis je možné využiť v bankovníctve pri finančných službách pre podpísanie pôžičiek, lízingu, zmlúv o úvere a iných finančných dokumentov.

Ikona dokumentov NFQES

Obchodná korešpondencia

Využitie zdokonaleného elektronického podpisu je možné pri podpisovaní širokej škály dokumentov, ktoré si vyžadujú vyššiu právnu istotu dôvernosti a kontroly, ako napríklad podpis zmlúv o kúpe a predaji, bankových transakciách a rôznych úradných dokumentov.

Ikona komunikácia s vládou

Medzinárodné transakcie

Zdokonalený elektronický podpis je často preferovaný pre medzinárodné obchodné transakcie, kde je potrené dodržiavať špecifické právne požiadavky a medzinárodné štandardy.

Aké výhody prináša podpisovanie zdokonaleným elektronickým podpisom?

Viacstupňová a viacstranná identifikácia

Zdokonalený elektronický podpis vyžaduje spoľahlivú identifikáciu podpisovateľa, čo znamená, že je vhodnejší pre dokumenty, kde je potrebná istota ohľadom identity podpisovaných strán.

Vyššia právna
platnosť

Zdokonalený elektronický podpis má v mnohých právnych systémoch vyššiu právnu platnosť a je akceptovaný pre širšiu škálu právnych dokumentov a transakcií, vrátane dôležitých právnych zmlúv a dohôd.

Záruka autenticity a integrity

Proces vytvorenia zdokonaleného elektronického podpisu je postavený na vyššej bezpečnosti a zabezpečuje autenticitu a integritu podpísaného dokumentu, čo je užitočné pre dokumenty, ktoré môžu obsahovať citlivé informácie a sú náchylné na zmeny. 

Širšia škála
odvetví

Zdokonalený elektronický podpis je možné použiť v rôznych odvetviach vrátane práva, bankovníctva, nehnuteľností, zdravotnej starostlivosti, verejných služieb a obchodu.

Zníženie papierovej byrokracie

Eliminácia potreby tlačiť a fyzicky podpisovať dôležité dokumenty môže viesť k značnému zníženiu papierovej byrokracie a potreby ukladať a archivovať papierové dokumenty.

Rýchlejšie schvaľovanie a zvýšená bezpečnosť

Zdokonalený elektronický podpis umožňuje okamžité podpisovanie dokumentov online, čím sa zrýchľuje proces schvaľovania a uzatvárania rôznych zmlúv a transakcií. Okrem rýchleho podpísania a zdieľania dokumentov sú systémy ponúkajúce služby zdokonaleného podpisovania vybavené viacerými bezpečnostnými funkciami, čo pomáha chrániť dokumenty pred neoprávneným prístupom.

Grafické vyjadrenie úrovní podpisu

Úrovne elektronických podpisov - zdokonalený elektronický podpis

Ako podpíšem zdokonaleným elektronickým podpisom?

NFQES v mobile

Najnovšie články

Prečítajte si zaujímavosti zo sveta online bezpečnosti.

Bezpečná, spoľahlivá a digitálna náhrada tradičnej schránky je elektronická schránka. Sprístupňuje úradnú korešpondenciu online, zvyšuje efektivitu a zabezpečenie. Právne uznávané a akceptované v EÚ.
Kvalifikované elektronické podpisovanie a overovanie dokumentov právne uznávané v celej EÚ. Jednoducho a rýchlo pomocou občianskeho preukazu.
Informácie podniku sa stali novou ropou, novou menou spôsobenou zmenou politického a sociálneho prostredia.

Neváhajte a kontaktujte nás, naši špecialisti sú pripravení odpovedať na otázky.