Mandátny certifikát

PODMIENKY A PREČO MANDÁTNY CERTIFIKÁT?

Mandátny certifikát predstavuje kľúčový aspekt digitálnej transformácie a modernizácie právneho prostredia. Využitie elektronických podpisov a mandátnych certifikátov prináša mnoho výhod pre fyzické osoby aj pre organizácie, ktoré tak môžu efektívnejšie a flexibilnejšie vykonávať svoje povinnosti a práva.

Jednou z hlavných výhod mandátnych certifikátov je ich schopnosť umožniť elektronické podpisy s rovnakou právnou hodnotou ako klasické písomné podpisy. To znamená, že fyzická osoba držiteľka mandátneho certifikátu môže bezpečne a právne záväzne podpisovať dokumenty v mene iného subjektu. Týmto spôsobom sa zjednodušuje a urýchľuje proces podpisovania, čo vedie k väčšej efektívnosti a pohodliu pre všetky zúčastnené strany.

Mandátny certifikát je vydávaný kvalifikovaným poskytovateľom dôveryhodných služieb, ktorý získal kvalifikovaný štatút od dozorného orgánu, v tomto prípade od Národného bezpečnostného úradu (NBÚ). Týmto spôsobom sa zaručuje dôvera voči certifikátu a jeho platnosť, čo je dôležité pre správne fungovanie elektronických podpisov.

Mandátne certifikáty majú širokú aplikáciu v rôznych odvetviach a sektoroch. Napríklad v právnom prostredí umožňujú právnikom, notárom a iným právnym profesionálom vykonávať svoje povinnosti v elektronickej forme a zabezpečiť tak právnu platnosť a bezpečnosť ich právnych dokumentov. V obchodnom sektore môžu mandatári vykonávať obchodné transakcie v mene svojich zastúpených organizácií, čím sa zjednodušuje a urýchľuje proces podpisovania zmlúv a dokumentov.

Mandátny certifikát tiež prispieva k posilneniu dôveryhodnosti elektronických komunikácií medzi rôznymi subjektmi. Vďaka jasnej identifikácii mandatára a overiteľnosti jeho oprávnenia je možné s vysokou mierou istoty identifikovať a autentifikovať zúčastnené strany v elektronických komunikáciách. Tým sa zvyšuje dôvera medzi obchodnými partnermi, orgánmi verejnej moci a občanmi, čo je kľúčový faktor pre úspešné a bezpečné fungovanie digitálnej ekonomiky.

Mandátny certifikát zohráva dôležitú úlohu pri podpore právnej istoty a právnej platnosti elektronických dokumentov. Jeho využitie sa rozširuje v súlade s rastúcim trendom digitalizácie a automatizácie v rôznych sektoroch. S postupným rozvojom a prijímaním nových technológií a digitálnych riešení sa očakáva, že mandátny certifikát bude mať ešte väčší význam a uplatnenie v budúcnosti.

VÝHODY ELEKTRONICKÉHO PODPISU

ikona pohodlie pri elektronickom podpise

Pohodlie

Elektronický podpis NFQES vám umožní vybaviť všetky zmluvy pohodlne, rýchlo a jednoducho. Kedykoľvek a kdekoľvek priamo z vášho mobilu.

ikona záruky autenticity a bezpečnosti

Flexibilita

Naše dôveryhodné služby vám poskytnú najvyššiu záruku autenticity a bezpečnosti elektronického podpisovania. S platformou NFQES získate vy aj vaši klienti istotu, že podpis na dokumente je 100% originál.

Ikona inovatívne riešenie KEP

Inovačné

Ponúkame jednoduché a pohodlné riešenie založené na pokročilej technológii 21. storočia.  Bez nutnosti inštalácie softvéru a najímania IT špecialistov a v súlade s myšlienkou „bezpapierov“.

CHARAKTERISTIKA ELEKTRONICKÉHO PODPISU

Ikona bezpečnostného riešenia KEP

Bezpečné

Bezpečnosť je našou najvyššou prioritou. Používame najnovšie technológie šifrovania a garantujeme najvyššie bezpečnostné štandardy, podobné tým, ktoré sa používajú v bankových inštitúciách.

Ikona certifikačnej autority KEP

Certifikačná autorita

Môžete si byť istí, že dokumenty, na ktorých odošlete svoj elektronický podpis, sú právne záväzné v celej EÚ, v súlade s nariadením eIDAS, politikou GDPR, ako aj požiadavkami stanovenými v Občianskom zákonníku a Úrade pre hospodársku súťaž a Ochrana spotrebiteľa.

Ikona Eko-friendly elektornického podpisu

Ekológia

Pomôžme životnému prostrediu vďaka spoľahlivej paperless technológií NFQES. Nestrácajte peniaze na archiváciu dokumentov, tlač, servis, poštové služby a zastaralé spracovávanie papierových dokumentov.

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

Je potrebný na podpisovanie dokumentov (Zmluvy, Objednávky,…), ktoré vyžadujú písomnú formu podpisu.

Kvalifikovaný elektronický podpis je ekvivalentom vlastnoručného podpisu.

Na vytvorenie kvalifikovaného elektronického podpisu je potrebný kvalifikovaný certifikát elektronického podpisu.

Kvalifikovaný certifikát môžu vydávať iba kvalifikovaní poskytovatelia dôveryhodných služieb, ako napríklad NFQES / brainit.sk, s.r.o. .

Na získanie kvalifikovaného certifikátu je potrebné overenie vašej totožnosti prostredníctvom elektronického občianskeho preukazu alebo preukázaním sa pasom.

Môžeme povedať, že kvalifikovaný elektronický podpis je efektívnejší ako vlastnoručný podpis, nakoľko nemôže byť odmietnutý ako dôkaz v súdnom procese.

V prípade vlastnoručného podpisu jeho pravosť overuje písmo znalec.

Postup získania mandátneho certifikátu je rovnaký ako v prípade získania  certifikátu pre kvalifikovaný elektronický podpis  s tým, že v prípade mandátneho certifikátu musí žiadateľ hodnoverným spôsobom, v súlade s platnou legislatívou, preukázať nárok na oprávnenie, pre ktoré žiada vydať mandátny certifikát.