Archív

Archív predstavuje novú funkciu NFQES, ide o spôsob dlhodobého uchovávania elektronicky podpísaných dokumentov, pri ktorých uplynie doba platnosti certifikátu. Predĺžením platnosti certifikátu v archíve sa vytvára reťaz podpisov, ktorá deklaruje nezmenenie dokumentu v čase platnosti podpisu. Predpokladaný termín spustenia archívu NFQES je január 2024.

Archív ako dôveryhodná služba

Sme poskytovateľom dôveryhodných služieb zapísaným v Európskom registri poskytovateľov dôveryhodných služieb (European Trusted List) a naše riešenia sú plne v súlade s európskou reguláciou č. 910/2014 o eIDAS. Z tohto titulu poskytujeme riešenia dlhodobého uchovávania.

eIDAS certifikácia

Kedy má zmysel overovať dokument?

Digitalizácia dokumentov

Ak dokument elektronicky podpíšeme, jeho platnosť trvá len po dobu platnosti certifikátu, ktorý bol pri podpisovaní použitý. Je to z dôvodu bezpečnosti a zabezpečenia právnej istoty. Elektronický podpis potvrdzuje, že dokument sa nezmenil. Ak by došlo k akejkoľvek zmene dokumentu, samotný podpis na dokumente sa označí ako neplatný. Platnosť certifikátu zabezpečuje to, že daný certifikát nebol prelomený. Ak chceme dokumenty dlhodobo uchovávať je potrebné využiť služby pre dlhodobé uchovávanie.

Dôverujú nám:

logo Sociálna poisťovňa
Logo Bratislavská vodárenská spoločnosť
Logo národná banka slovenska
Všeobecná zdravotná poisťovňa logo

Najnovšie články

Prečítajte si zaujímavosti zo sveta online bezpečnosti.

Hoci používanie elektronického podpisu je na vzostupe, u bežných ľudí sa stále spája s množstvom nejasností.
Už ste počuli o elektrickom občianskom preukaze (eID)? Pevne veríme, že ho zároveň aj vlastníte. Každý, kto od roku 2021 nadobudol občiansky preukaz, nadobudol zároveň aj možnosť elektronického podpisu.
Bezpečná, spoľahlivá a digitálna náhrada tradičnej schránky je elektronická schránka. Sprístupňuje úradnú korešpondenciu online, zvyšuje efektivitu a zabezpečenie. Právne uznávané a akceptované v EÚ.

Neváhajte a kontaktujte nás, naši špecialisti sú pripravení odpovedať na otázky.