Elektronický podpis

Elektronický podpis (skrátene ES) je informácia pripojená alebo inak logicky spojená s elektronickým dokumentom podpísaným v online prostredí, pomocou ktorej je možné stotožniť fyzickú osobu, ktorá elektronický podpis vyhotovila. Elektronický podpis predstavuje základnú úroveň autentifikácie fyzickej osoby pričom nepredstavuje právnu istotu a nemusí vždy poskytovať silný dôkaz o identite podpisovateľa. Pre využívanie elektronického podpisu, ktorý je spôsobilý na elektronické podpisovanie elektronických dokumentov je potrebný certifikát pre elektronický podpis. Vydavateľom takýchto certifikátov pre elektronický podpis je certifikačná autorita, čiže spoločnosť, ktorá zákazníkom účtuje poplatky za poskytovanie týchto služieb.

Využitie

E-mailová komunikácia

Pri odosielaní e-mailových správ môžete použiť elektronický podpis na overenie svojej identity a autentifikáciu e-mailu. Pomáha pri zabránení prijímania podvodných e-mailov a zabezpečuje overenie príjemcu.

Ikona dokumentov NFQES

Osobné dokumenty

Na niektorých webových stránkach a platobných bránach môžete použiť elektronický podpis na podpísanie rôznych dokumentov, ako sú súhlasy so spracovaním osobných údajov alebo podmienky používania. 

Podpis zmluvných dokumentov

V závislosti od typu zmluvy a zákonom vyžadovaných podpisov alebo obsahu dokumentu je možné na podpisovanie použiť elektronický podpis, ktorý poskytuje základnú úroveň autentifikácie.

 

Ikona mandátny certifikát

Podpis
žiadostí

Väčšinu dohôd, žiadostí, zmlúv, správ alebo vyhlásení, ktoré si nevyžadujú vysokú mieru istoty a bezpečnosti, a teda kvalifikovaný podpis, je možné podpísať elektronickým podpisom.

Výhody oproti podpisu rukou

Rýchlosť, jednoduchosť a efektivita

Elektronický podpis umožňuje okamžité podpísanie dokumentov v online prostredí, čo znižuje časovú náročnosť na doručenie papierových dokumentov a ich fyzické podpísanie.

Vzdialená
spolupráca

Elektronické podpisy umožňujú fyzickým osobám z rôznych miest alebo dokonca rôznych krajín podpisovať dokumenty bez potreby fyzickej prítomnosti.

Bezpečnosť a spoľahlivosť

Mnoho platforiem poskytujúcich služby elektronického podpisu, ako napríklad NFQES, zaznamenáva a ukladá dôkazy o transakciách, čo zvyšuje dôveryhodnosť a zabezpečuje, že podpis nie je zmenený.

Dostupnosť a správa dokumentov

Vybavenie všetkých činností spojených s podpisovaním dokumentov vybavíte jednoducho, online a z jedného miesta.

Zníženie
nákladov

Eliminácia potreby tlače, skenovania a prepravy papierových dokumentov môže zabezpečiť zníženie nákladov na administráciu a ich spracovanie.

Ochrana životného prostredia

Používanie elektronických podpisov prispieva k zníženiu spotreby papiera, zníženiu ekologickej stopy a šetrí priestor na uskladnenie dokumentov.

Grafické vyjadrenie úrovní podpisu

Ako použijem elektronický podpis v NFQES?

Najnovšie články

Prečítajte si zaujímavosti zo sveta online bezpečnosti.

Bezpečná, spoľahlivá a digitálna náhrada tradičnej schránky je elektronická schránka. Sprístupňuje úradnú korešpondenciu online, zvyšuje efektivitu a zabezpečenie. Právne uznávané a akceptované v EÚ.
Kvalifikované elektronické podpisovanie a overovanie dokumentov právne uznávané v celej EÚ. Jednoducho a rýchlo pomocou občianskeho preukazu.
Informácie podniku sa stali novou ropou, novou menou spôsobenou zmenou politického a sociálneho prostredia.

Neváhajte a kontaktujte nás, naši špecialisti sú pripravení odpovedať na otázky.