Elektronický podpis

Elektronický podpis (skrátene ES) je informácia pripojená alebo inak logicky spojená s elektronickým dokumentom podpísaným v online prostredí, pomocou ktorej je možné stotožniť fyzickú osobu, ktorá el. podpis vyhotovila. Elektronický podpis predstavuje základnú úroveň autentifikácie fyzickej osoby pričom nepredstavuje právnu istotu a nemusí vždy poskytovať silný dôkaz o identite podpisovateľa. Pre využívanie elektronického podpisu, ktorý je spôsobilý na elektronické podpisovanie dokumentov je potrebný certifikát pre elektronický podpis. Vydavateľom takýchto certifikátov je certifikačná autorita, čiže spoločnosť, ktorá zákazníkom účtuje poplatky za poskytovanie týchto služieb.

Aké je využitie elektronického podpisu?

e-mail communication

E-mailová komunikácia

Pri odosielaní e-mailových správ môžete použiť elektronický podpis na overenie svojej identity a autentifikáciu e-mailu. Pomáha pri zabránení prijímania podvodných e-mailov a zabezpečuje overenie príjemcu.

Ikona dokumentov NFQES

Osobné dokumenty

Na niektorých webových stránkach a platobných bránach môžete použiť elektronický podpis na podpísanie rôznych dokumentov, ako sú súhlasy so spracovaním osobných údajov alebo podmienky používania. 

Ikona digitálny podpis

Podpis zmluvných dokumentov

V závislosti od typu zmluvy a zákonom vyžadovaných podpisov alebo obsahu dokumentu je možné na podpisovanie použiť elektronický podpis, ktorý poskytuje základnú úroveň autentifikácie.

Ikona mandátny certifikát

Podpis
žiadostí

Väčšinu dohôd, žiadostí, zmlúv, správ alebo vyhlásení, ktoré si nevyžadujú vysokú mieru istoty a bezpečnosti, a teda kvalifikovaný podpis, je možné podpísať elektronickým podpisom.

Dôverujú nám:

logo Sociálna poisťovňa
Logo Bratislavská vodárenská spoločnosť
Logo národná banka slovenska
Všeobecná zdravotná poisťovňa logo

Výhody elektronického podpisu oproti podpisu rukou

Rýchlosť, jednoduchosť a efektivita

Elektronický podpis umožňuje okamžité podpísanie dokumentov v online prostredí, čo znižuje časovú náročnosť na doručenie papierových dokumentov a ich fyzické podpísanie.

Vzdialená
spolupráca

Elektronické podpisy umožňujú fyzickým osobám z rôznych miest alebo dokonca rôznych krajín podpisovať dokumenty bez potreby fyzickej prítomnosti.

Bezpečnosť a spoľahlivosť

Mnoho platforiem poskytujúcich služby elektronického podpisu, ako napríklad NFQES, zaznamenáva a ukladá dôkazy o transakciách, čo zvyšuje dôveryhodnosť a zabezpečuje, že podpis nie je zmenený.

Dostupnosť a správa dokumentov

Vybavenie všetkých činností spojených s podpisovaním dokumentov vybavíte jednoducho, online a z jedného miesta.

Zníženie
nákladov

Eliminácia potreby tlače, skenovania a prepravy papierových dokumentov môže zabezpečiť zníženie nákladov na administráciu a ich spracovanie.

Ochrana životného prostredia

Používanie elektronických podpisov prispieva k zníženiu spotreby papiera, zníženiu ekologickej stopy a šetrí priestor na uskladnenie dokumentov.

Grafické vyjadrenie úrovní podpisu

NFQES úrovne podpisov - elektronický podpis

Ako použijem elektronický podpis v NFQES?

NFQES v mobile

V súlade s európskym nariadením eIDAS

Sme poskytovateľom dôveryhodných služieb zapísaný v Európskom registri poskytovateľov dôveryhodných služieb (European Trusted List), a teda sú naše riešenia sú plne v súlade s európskou reguláciou č. 910/2014 o eIDAS. Certifikáty vydávané našou spoločnosťou spĺňajú prísne požiadavky na ochranu údajov a overenie identity, sú právne uznané a akceptovateľné. Na súde teda môžu byť použité ako dôkaz, a to v celej Európskej únii.

Bezpečné digitálne riešenie eIDAS

Cenník

Mesačne

Ročne

Ceny balíkov sú uvedené bez DPH.

Free Basic
0,00 €

Free Basic
0,00 €

Premium
10 €  1,99 €

Sem vložte text nadpisu

Premium PLUS
11,99 €

Sem vložte text nadpisu

Bussiness
20 €

Enterprise

Pripravíme vám balík podľa vaších požiadaviek a navyše získate podporu pre:

Free Basic
0,00 €

Free Basic
0,00 €

Premium
105 €

Premium PLUS
119,88 €

Sem vložte text nadpisu

Bussiness
220 €

Enterprise

Pripravíme vám balík podľa vaších požiadaviek a navyše získate podporu pre:

Pripravíme vám balík podľa vaších požiadaviek a navyše získate podporu pre:

Pripravíme vám balík podľa vaších požiadaviek a navyše získate podporu pre:

*Certifikáty je možné zakúpiť aj oddelene za výbornú cenu.

Najnovšie články

Prečítajte si zaujímavosti zo sveta online bezpečnosti.

V slovenskom kontexte sa termíny „zdokonalený elektronický podpis“ a „pokročilý elektronický podpis“ používajú ako preklad z anglického názvu advanced electronic signature (AdES). Termíny považujeme za zameniteľné a odkazujú na to isté, a to zdokonalený elektronický podpis, ktorý spĺňa požiadavky stanovené v európskej regulácii eIDAS (nariadenie číslo 910/2014).
So vzostupom  technológii  je potreba zabezpečenej digitálnej komunikácie vyššia než kedykoľvek predtým. Tu prichádza do hry koncept elektronických certifikátov. Ako súčasť rozsiahlych riešení NFQES pre služby kvalifikovaného elektronického podpisovania v modeli SaaS ako aj na Enterprise riešení, považujeme za dôležité tento kľúčový prvok objasniť. V tomto článku sa dozviete, čo je to elektronický certifikát a prečo je dôležitý pre zabezpečenie transakcií a komunikácie.
Jednoduchý, zdokonalený a kvalifikovaný elektronický podpis sa sa líšia najmä v právnej istote, ktorú ponúkajú. Čím je úroveň právnej istoty vyššia, tým je konkrétna úroveň elektronického podpisu vhodnejšia na zabezpečenie transakcií vyššej hodnoty. S tým je, samozrejme, spojený aj rozdiel v procese overovania totožnosti osoby alebo subjektu pri vydávaní certifikátu pre daný podpis.

Neváhajte a kontaktujte nás, naši špecialisti sú pripravení odpovedať na otázky.