Enterprise riešenia

Naša ponuka Enterprise riešení predstavuje široký rozsah služieb v oblasti elektronického podpisovania. Tieto služby môžu byť implementované priamo v zákazníkovom prostredí alebo prevádzkované na našej strane. Sme odborníci v oblasti vytvárania, nastavovania a zdokonaľovania týchto riešení tak, aby spĺňali presné požiadavky našich zákazníkov.

Pre koho sú enterprise riešenia?

Právnické osoby

Pre efektívne a právne záväzné podpisovanie, čím sa zvyšuje rýchlosť a bezpečnosť obchodných transakcií.

Verejné inštitúcie

Spoľahlivý spôsob na zlepšenie efektivity svojich interných procesov a poskytovania služieb občanom s minimálnou byrokraciou.

NFQES Enterprise Web Signer

NFQES Enterprise Web Signer je on-premise riešenie, ktoré slúži na podpisovanie dokumentov občianskym preukazom, QSCD kartou, HSM modulom alebo Virtuálnym HSM.

Súčasťou produktu NFQES Enterprise Web Signer sú produkty:

NFQES Enterprise Signer
NFQES Enterprise Viewer
NFQES Enterprise Validator

Certifikáty na karte

NFQES Enterprise Portal

Ikona zariadení

Podobne ako NFQES SaaS Platform ponúka NFQES Enterprise Portal podpisovanie vrátane HSM, ktoré je však u zákazníka riešené formou on-premise.

Ikona zariadení

NFQES Enterprise PKI API

NFQES Enterprise PKI API predstavuje podpisový modul, ktorý vytvára požiadavku na certifikáciu a prostredníctvom NFQES SaaS API CertificateProvider uloží certifikát. Ide o komponent na podpisovanie bez samostatného GUI, ktorý je možné osadiť do aplikácií a enterprise architektúr.

NFQES integrácia elektronického podpisu

NFQES Enterprise Archive

NFQES Archív

NFQES Enterprise Archive je on-premise riešenie na archiváciu dokumentov s vydanými certifikátmi. Riešenie obsahuje integráciu HSM alebo overovanie QSCD kartou. NFQES Enterprise Archive neobsahuje GUI, využíva ľubovoľný DMS systém, alebo sa GUI vytvára na mieru.

NFQES Archív

NFQES Enterprise RemoteHSM

NFQES Enterprise RemoteHSM je modul, ktorý poskytuje virtualizáciu on-premise HSM pre NFQES Enterprise Portal/PKI API/Archive.

NFQES Enterprise RemoteHSM podobne ako NFQES Enterprise PKI API slúži na integráciu so službou NFQES SaaS API VirtualHSM. NFQES Enterprise RemoteHSM vytvára bezpečné spojenie medzi HSM v NFQES a zákazníkom.

NFQES VirtualHSM

NFQES Enterprise mobile application

Ikona virtuálne certifikáty

NFQES Enterprise mobile application je na mieru vytvorená on-premise mobilná aplikácia, ktorá môže slúžiť na podpisovanie, dvojfaktorové overenie a iné.

Ikona virtuálne certifikáty

Ako získam enterprise riešenie?

Podpisovanie elektronickým podpisom

Neváhajte a kontatujte nás!

Najnovšie články

Prečítajte si zaujímavosti zo sveta online bezpečnosti.

V slovenskom kontexte sa termíny „zdokonalený elektronický podpis“ a „pokročilý elektronický podpis“ používajú ako preklad z anglického názvu advanced electronic signature (AdES). Termíny považujeme za zameniteľné a odkazujú na to isté, a to zdokonalený elektronický podpis, ktorý spĺňa požiadavky stanovené v európskej regulácii eIDAS (nariadenie číslo 910/2014).
So vzostupom  technológii  je potreba zabezpečenej digitálnej komunikácie vyššia než kedykoľvek predtým. Tu prichádza do hry koncept elektronických certifikátov. Ako súčasť rozsiahlych riešení NFQES pre služby kvalifikovaného elektronického podpisovania v modeli SaaS ako aj na Enterprise riešení, považujeme za dôležité tento kľúčový prvok objasniť. V tomto článku sa dozviete, čo je to elektronický certifikát a prečo je dôležitý pre zabezpečenie transakcií a komunikácie.
Jednoduchý, zdokonalený a kvalifikovaný elektronický podpis sa sa líšia najmä v právnej istote, ktorú ponúkajú. Čím je úroveň právnej istoty vyššia, tým je konkrétna úroveň elektronického podpisu vhodnejšia na zabezpečenie transakcií vyššej hodnoty. S tým je, samozrejme, spojený aj rozdiel v procese overovania totožnosti osoby alebo subjektu pri vydávaní certifikátu pre daný podpis.

Neváhajte a kontaktujte nás, naši špecialisti sú pripravení odpovedať na otázky.