Enterprise riešenia

Naša ponuka Enterprise riešení predstavuje široký rozsah služieb v oblasti elektronického podpisovania. Tieto služby môžu byť implementované priamo v zákazníkovom prostredí alebo prevádzkované na našej strane. Sme odborníci v oblasti vytvárania, nastavovania a zdokonaľovania týchto riešení tak, aby spĺňali presné požiadavky našich zákazníkov.

Pre koho sú enterprise riešenia?

Právnické osoby

Pre efektívne a právne záväzné podpisovanie, čím sa zvyšuje rýchlosť a bezpečnosť obchodných transakcií.

Verejné inštitúcie

Spoľahlivý spôsob na zlepšenie efektivity svojich interných procesov a poskytovania služieb občanom s minimálnou byrokraciou.

Komplexný nástroj pre všetky aktivity spojené s elektronickým podpisom

Enterprise Archive

Riešenie pre spoločnosti, ktoré potrebujú dlhodobo archivovať podpísaná dokumenty.

Enterprise Mobile app

Prostredníctvom mobilnej aplikácie NFQES a kvalifikovaného certifikátu je možné plne kvalifikované podpisovanie.

Enterprise API

API rozhranie umožňuje efektívnu integráciu NFQES so podnikovej architektúry.

Enterprise Portal

Vhodný pre prevádzkovateľov webových stránok a portálových riešení, ktorí chcú, aby ich používatelia podpisovali kvalifikovane.

Remote HSM services

Virtuálne HSM poskytuje služby šifrovania a dešifrovania elektronických podpisov a ďalšie kryptografické funkcie.

Hash archive

Kvalifikovaný archív, pričom je poskytovaný ako SaaS služba prostredníctvom API pre integráciu so systémami zákazníka.

Enterprise TimeStamp

Kvalifikovaná časová pečiatka pomáha organizáciám zabezpečiť integritu a dôveru elektronických dokumentov.

SaaS File Gateway Services

Jedná sa o integráciu s internými systémami zákazníka.

Web Signer

Riešenie pre plné podpisovanie na strane zákazníka.

Ako získam enterprise riešenie?

Podpisovanie elektronickým podpisom

Najnovšie články

Prečítajte si zaujímavosti zo sveta online bezpečnosti.

Bezpečná, spoľahlivá a digitálna náhrada tradičnej schránky je elektronická schránka. Sprístupňuje úradnú korešpondenciu online, zvyšuje efektivitu a zabezpečenie. Právne uznávané a akceptované v EÚ.
Kvalifikované elektronické podpisovanie a overovanie dokumentov právne uznávané v celej EÚ. Jednoducho a rýchlo pomocou občianskeho preukazu.
Informácie podniku sa stali novou ropou, novou menou spôsobenou zmenou politického a sociálneho prostredia.

Neváhajte a kontaktujte nás, naši špecialisti sú pripravení odpovedať na otázky.