Digitálny podpis

Digitálny podpis je modernou a bezpečnou formou e-podpisu, ktorá nahrádza klasický papierový podpis a prináša so sebou mnoho výhod a využitie v súčasnom digitálnom svete.

Aké využitie má digitálny podpis?

Vzhľadom na úroveň právnej istoty je digitálny podpis vhodný na:

Ikona komunikácia s vládou

Internú komunikáciu

Zabezpečuje autenticitu a nedotknutosť interných dokumentov a správ.

Ikona digitálny podpis

Uzatváranie
zmlúv

Je vhodný pre menej záväzné zmluvy, kde sa žiada autentifikácia a overenie integrity dokumentu.

Ikona šetrenie nákladov

Vykonávanie  transakcií

Zabezpečuje dôveru a dôkaz o autorstve vo finančných operáciách a uzavretí transakcií.

Ikona overenia

Overovanie identity

Zabezpečuje jednoznačnú identifikáciu osoby pri elektronických interakciách a podpise dokumentov.

S digitálnym podpisom od NFQES vám dokážeme bezplatne zabezpečiť

01

Autenticitu

Zabezpečuje autentickosť identifikácie odosielateľa a obsahu dokumentu, zvyšuje dôveru a bezpečnosť pri elektronických komunikáciách.

02

Integritu

Zabezpečuje nedotknutosť dokumentu a integritu obsahu, zaručuje dôvernosť elektronických komunikácií a transakcií.

03

Nepopierateľnosť

Zaručuje nepopierateľnosť a dôveru v elektronických transakciách a elektronickej komunikácii.

Dôverujú nám:

logo Sociálna poisťovňa
Logo Bratislavská vodárenská spoločnosť
Logo národná banka slovenska
Všeobecná zdravotná poisťovňa logo

Digitálny podpis už za pár klikov

Čo musíte urobiť pre bezplatnú implementáciu digitálneho podpisu?

NFQES v mobile

V platforme NFQES získate zadarmo

ikona digitálneho podpisu - neobmedzene

Neobmedzený počet digitálnych podpisov

Ikona podpis občianskym preukazom

Neobmedzený počet podpisov občianskym preukazom

Grafické vyjadrenie úrovní podpisu

NFQES úrovne podpisov - digitálny podpis

Čo o NFQES hovoria zákaznici?

Kde sa môžete prísť fyzicky overiť?

Digitálny podpis je

Dôverný

Digitálny podpis pridáva dôveru elektronickým komunikáciám a transakciám.

Bezpečný

Využíva sa silná kryptografia na zistenie bezpečnosti digitálneho podpisu.

Efektívny

Podpisovanie dokumentov je rýchlejšie a efektívnejšie ako tradičné ručné podpisy.

Nízkonákladový

Použitie digitálneho podpisu umožňuje minimalizovať náklady na tlač, skladovanie a prenos papierových dokumentov.

Environmentálny

Prechod na e-podpisy prispieva k environmentálnym úsporám tým, že znižuje spotrebu papiera a súvisiacich materiálov.

Medzinárodný

Digitálne podpisy majú medzinárodnú platnosť, čo umožňuje globálnu komunikáciu a obchod bez právnych obmedzení.

Naši zákazníci

logo nfqes čierno biele
logo nfqes čierno biele
logo nfqes čierno biele
logo nfqes čierno biele
logo nfqes čierno biele
logo nfqes transparentne biele
logo nfqes čierno biele
logo nfqes čierno biele
logo nfqes čierno biele

Cenník

Mesačne

Ročne

Ceny balíkov sú uvedené bez DPH.

Free Basic
0,00 €

Free Basic
0,00 €

Premium
10 €  1,99 €

Sem vložte text nadpisu

Premium PLUS
11,99 €

Sem vložte text nadpisu

Bussiness
20 €

Enterprise

Pripravíme vám balík podľa vaších požiadaviek a navyše získate podporu pre:

Free Basic
0,00 €

Free Basic
0,00 €

Premium
105 €

Premium PLUS
119,88 €

Sem vložte text nadpisu

Bussiness
220 €

Enterprise

Pripravíme vám balík podľa vaších požiadaviek a navyše získate podporu pre:

Pripravíme vám balík podľa vaších požiadaviek a navyše získate podporu pre:

Pripravíme vám balík podľa vaších požiadaviek a navyše získate podporu pre:

*Certifikáty je možné zakúpiť aj oddelene za výbornú cenu.

Najčastejšie otázky

Áno, len podpis, ktorým je podpísaný dokument prestane platiť pretože sa naruší integrita dokumentu.

Nie, digitálny podpis je úplne zadarmo. Stačí sa zaregistrovať a overiť si telefónne číslo a môžete podpisovať.

Nie, časove pečiatky nie sú povinné pri podpisovaní digitálnym podpisom.

Nie, digitálny podpis sa neberie ako notársky overený podpis. Ako notársky overený podpis sa berie Kvalifikovaný elektronický podpis.

Najnovšie články

Prečítajte si zaujímavosti zo sveta online bezpečnosti.

V slovenskom kontexte sa termíny „zdokonalený elektronický podpis“ a „pokročilý elektronický podpis“ používajú ako preklad z anglického názvu advanced electronic signature (AdES). Termíny považujeme za zameniteľné a odkazujú na to isté, a to zdokonalený elektronický podpis, ktorý spĺňa požiadavky stanovené v európskej regulácii eIDAS (nariadenie číslo 910/2014).
So vzostupom  technológii  je potreba zabezpečenej digitálnej komunikácie vyššia než kedykoľvek predtým. Tu prichádza do hry koncept elektronických certifikátov. Ako súčasť rozsiahlych riešení NFQES pre služby kvalifikovaného elektronického podpisovania v modeli SaaS ako aj na Enterprise riešení, považujeme za dôležité tento kľúčový prvok objasniť. V tomto článku sa dozviete, čo je to elektronický certifikát a prečo je dôležitý pre zabezpečenie transakcií a komunikácie.
Jednoduchý, zdokonalený a kvalifikovaný elektronický podpis sa sa líšia najmä v právnej istote, ktorú ponúkajú. Čím je úroveň právnej istoty vyššia, tým je konkrétna úroveň elektronického podpisu vhodnejšia na zabezpečenie transakcií vyššej hodnoty. S tým je, samozrejme, spojený aj rozdiel v procese overovania totožnosti osoby alebo subjektu pri vydávaní certifikátu pre daný podpis.

Neváhajte a kontaktujte nás, naši špecialisti sú pripravení odpovedať na otázky.