Najčastejšie kladené otázky – FAQs

Je NFQES platforma ako aplikácia ?

Nie, NFQES nedisponuje aplikáciou. Jediná aplikácia pre správne fungovanie je NFQES Web signer, ktorý je potrebné nainštalovať pre správne fungovanie. Celá platforma NFQES funguje cez webové rozhranie.

Pri certifikáte je nutné overiť sa u certifikačnej autority ? 

Nie je to nutnosť, ak vlastníte nejaký kvalifikovaný elektronický podpis ako je napríklad občiansky preukaz s čipom, cez ktorý danú žiadosť o certifikát podpíšete. Nutnosť overiť sa je v prípade, ak nevlastníte žiadny kvalifikovaný elektronický podpis.

Je NFQES platforma ako aplikácia ?

Pre podpisovanie Digitálnym podpisom a podpisovanie občianskym preukazom je zdarma. Pri použití vzdialených certifikátov je potreba zakúpiť si daný certifikát, ktorý je vygenerovaný certifikačnou autoritou.

Je NFQES kvalifikovaná certifikačná autorita ?

Áno, NFQES je kvalifikovaná certifikačná autorita zapísaná do Európskeho zoznamu certifikačných autorít (European Trusted List), ktoré sú kvalifikované Európskou komisiou.

Je možnosť podpisovať bez občianskeho preukazu ?

Áno, je možné podpisovať bez občianskeho preukazu pomocou digitálneho podpisu a elektronického podpisu.

Je NFQES vhodné aj pre fyzické osoby ?

NFQES je vhodné pre fyzické osoby, právnické osoby, ako aj verejné  inštitúcie. Platforma NFQES sa dá využiť pri všetkých druhoch podpisu.

Ako je možné získať certifikát pre podpisovanie ? 

Stačí sa registrovať na našej Zóne. Overiť si účet pomocou telefónneho čísla. Podať žiadosť o certifikát, podpísať žiadosť a nahrať patričné dokumenty. Pre podpisovanie je nutnosť vlastniť NFQES HW Token alebo mobilný telefón, ktorý bude slúžiť ako dvojfaktorová verifikácia.

Čo mi stačí pre podpisovanie na portáli NFQES ?

Pre podpisovanie digitálnym podpisom sa stačí zaregistrovať a overiť telefónne číslo. Pre podpisovanie elektronickými podpismi je potrebné sa overiť a mať NFQES HW Token alebo mobilnú aplikáciu ako dvojfaktorovú verifikáciu. Bez dvojfaktorovej verifikácie nie je možné podpisovať dokumenty elektronickým podpisom.

Dokážem podpísať už podpísaný dokument ?

Áno, len podpis, ktorým je podpísaný dokument prestane platiť pretože sa naruší integrita dokumentu.

Musím používať časové pečiatky ?

Nie, časove pečiatky nie sú povinné pri podpisovaní digitálnym podpisom.

Treba mi niečo zakúpiť, aby som mohol podpisovať ?

Nie, digitálny podpis je úplne zadarmo. Stačí sa zaregistrovať a overiť si telefónne číslo a môžete podpisovať.

Berie sa digitálny podpis ako notársky overený ?

Nie, digitálny podpis sa neberie ako notársky overený podpis. Ako notársky overený podpis sa berie Kvalifikovaný elektronický podpis.

Najčastejšie otázky

Nie, NFQES nedisponuje aplikáciou. Jediná aplikácia pre správne fungovanie je NFQES Web signer, ktorý je potrebné nainštalovať pre správne fungovanie. Celá platforma NFQES funguje cez webové rozhranie.

Pre podpisovanie Digitálnym podpisom a podpisovanie občianskym preukazom je zdarma. Pri použití vzdialených certifikátov je potreba zakúpiť si daný certifikát, ktorý je vygenerovaný certifikačnou autoritou.

Áno, je možné podpisovať bez občianskeho preukazu pomocou digitálneho podpisu a elektronického podpisu.

Stačí sa registrovať na našej Zóne. Overiť si účet pomocou telefónneho čísla. Podať žiadosť o certifikát, podpísať žiadosť a nahrať patričné dokumenty. Pre podpisovanie je nutnosť vlastniť NFQES HW Token alebo mobilný telefón, ktorý bude slúžiť ako dvojfaktorová verifikácia.

Áno, len podpis, ktorým je podpísaný dokument prestane platiť pretože sa naruší integrita dokumentu.

Nie, digitálny podpis je úplne zadarmo. Stačí sa zaregistrovať a overiť si telefónne číslo a môžete podpisovať.

Nie je to nutnosť, ak vlastníte nejaký kvalifikovaný elektronický podpis ako je napríklad občiansky preukaz s čipom, cez ktorý danú žiadosť o certifikát podpíšete. Nutnosť overiť sa je v prípade, ak nevlastníte žiadny kvalifikovaný elektronický podpis.

Áno, NFQES je kvalifikovaná certifikačná autorita zapísaná do Európskeho zoznamu certifikačných autorít (European Trusted List), ktoré sú kvalifikované Európskou komisiou.

Pre podpisovanie digitálnym podpisom sa stačí zaregistrovať a overiť telefónne číslo. Pre podpisovanie elektronickými podpismi je potrebné sa overiť a mať NFQES HW Token alebo mobilnú aplikáciu ako dvojfaktorovú verifikáciu. Bez dvojfaktorovej verifikácie nie je možné podpisovať dokumenty elektronickým podpisom.

NFQES je vhodné pre fyzické osoby, právnické osoby, ako aj verejné  inštitúcie. Platforma NFQES sa dá využiť pri všetkých druhoch podpisu.

Nie, časove pečiatky nie sú povinné pri podpisovaní digitálnym podpisom.

Nie, digitálny podpis sa neberie ako notársky overený podpis. Ako notársky overený podpis sa berie Kvalifikovaný elektronický podpis.