Elektronická pečať

Elektronická pečať (skrátene ES-S) je ekvivalentom elektronického podpisu, pomocou ktorej je možné stotožniť právnickú osobu s informáciou spojenou s elektronickým dokumentom pri jeho online podpisovaní právnickou osobou. Elektronická pečať predstavuje základnú úroveň autentifikácie právnickej osoby, pričom nepredstavuje právnu istotu a nemusí vždy poskytovať silný dôkaz o identite podpisovateľa. Na podpisovanie elektronických dokumentov za právnickú osobu je potrebný certifikát pre elektronickú pečať, ktorý vydáva certifikačná autorita. Vydavateľom takýchto certifikátov pre elektronickú pečať je certifikačná autorita, čiže spoločnosť, ktorá zákazníkom účtuje poplatky za poskytovanie týchto služieb.

Využitie elektronickej pečate

Ikona dokumentov NFQES

Interné dokumenty

Spoločnosti a organizácie môžu používať elektronické pečate na podpisovanie interných dokumentov, ako sú napríklad faktúry, zmluvy, dohody alebo vyhlásenia, ktoré si nevyžadujú silnú právnu platnosť alebo nemusia byť zdieľané s tretími stranami.

Ikona mandátny certifikát

Overenie pôvodu dokumentov

Elektronická pečať môže byť použitá na overenie pôvodu elektronických dokumentov alebo správ v rámci organizácie, čím napomáha zabezpečiť dokazovanie, že dokumenty boli vytvorené alebo schválené autorizovanou osobou alebo oddelením.

ikona pohodlie pri elektronickom podpise

Zjednodušenie administratívy

Pomáha organizáciám zredukovať administratívnu záťaž tým, že uľahčuje overovanie a schvaľovanie dokumentov bez potreby ich fyzického tlačenia, manuálneho podpisovania a taktiež zjednodušuje a urýchľuje interné procesy a komunikáciu.

Ikona inovatívne riešenie KEP

Systémová integrácia

Elektronické pečate môžu byť integrované do rôznych softvérových systémov a aplikácií, čo môže viesť k zvýšeniu automatizácie interných procesov a odbremeneniu od nadmerných administratívnych činností.

Dôverujú nám:

logo Sociálna poisťovňa
Logo Bratislavská vodárenská spoločnosť
Logo národná banka slovenska
Všeobecná zdravotná poisťovňa logo

Výhody využívania elektronickej pečate

Zabezpečenie
autenticity

Elektronická pečať sa okrem iného používa aj na overenie autenticity elektronických dokumentov alebo správ, čím pomáha zabezpečiť, že dokumenty neboli zmenené a pochádzajú od spoľahlivého zdroja.

Flexibilita a jednoduchosť použitia

Elektronická pečať eliminuje potrebu fyzického tlačenia a podpisovania dokumentov právnickou osobou, čo zjednodušuje a urýchľuje administratívnu činnosť podpisovaním dokumentov online a znižuje náklady.

Vzdialená spolupráca a overovanie

Elektronická pečať umožňuje overiť podpísané dokumenty právnickou osobou online, na diaľku a na akomkoľvek zariadení, čo je užitočné pri vzdialenej spolupráci.

Právna
platnosť

Pre potreby podpisovania a zdieľania dokumentov, ktoré si nevyžadujú silnú právnu platnosť, môže byť elektronická pečať použitá na podpísanie rôznych dokumentov, ako napríklad zmluvy, právne dokumenty, vyhlásenia a podobne.

Rýchlejšie schvaľovanie a transakcie

Využitie elektronickej pečate umožňuje rýchlejšie schvaľovanie dokumentov a uzatváranie obchodných transakcií, ktoré si nevyžadujú kvalifikovanú úroveň, čo môže mať významný vplyv na rýchlosť obchodných procesov.

Možnosť hromadného podpisovania

V niektorých prípadoch, ako napríklad v NFQES, je možné využiť elektronickú pečať pre hromadné podpisovanie, čo je užitočné pre organizácie, ktoré potrebujú podpisovať veľké množstvo dokumentov naraz.

Ako použijem elektronickú pečať v NFQES?

NFQES v mobile

V súlade s európskym nariadením eIDAS

Sme poskytovateľom dôveryhodných služieb zapísaný v Európskom registri poskytovateľov dôveryhodných služieb (European Trusted List), a teda sú naše riešenia plne v súlade s európskou reguláciou č. 910/2014 o eIDAS. Certifikáty vydávané našou spoločnosťou spĺňajú prísne požiadavky na ochranu údajov a overenie identity, sú právne uznané a akceptovateľné. Na súde teda môžu byť použité ako dôkaz, a to v celej Európskej únii.
Bezpečné digitálne riešenie eIDAS

Cenník

Mesačne

Ročne

Ceny balíkov sú uvedené s DPH.

Free Basic
0,00 €

Free Basic
0,00 €

Premium
10 €  1,99 €

Sem vložte text nadpisu

Premium PLUS
11,99 €

Sem vložte text nadpisu

Bussiness
20 €

Enterprise

Pripravíme vám balík podľa vaších požiadaviek a navyše získate podporu pre:

Free Basic
0,00 €

Free Basic
0,00 €

Premium
105 €

Premium PLUS
119,88 €

Sem vložte text nadpisu

Bussiness
220 €

Enterprise

Pripravíme vám balík podľa vaších požiadaviek a navyše získate podporu pre:

Pripravíme vám balík podľa vaších požiadaviek a navyše získate podporu pre:

Pripravíme vám balík podľa vaších požiadaviek a navyše získate podporu pre:

*Certifikáty je možné zakúpiť aj oddelene za výbornú cenu.

Najnovšie články

Prečítajte si zaujímavosti zo sveta online bezpečnosti.

Revízia nariadenia eIDAS č. 910/2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu, ktorá sa zjednodušene nazýva eIDAS 2.0, prináša so sebou niekoľko úprav v oblasti elektronickej komunikácie. Čo sa nezmení, čo pribudne a kedy sa to stane?
V rámci podpory elektronizácie služieb verejnej správy zaviedol štát v niektorých prípadoch povinnú elektronickú komunikáciu pre živnostníkov. Viete, akú agendu je dnes podnikateľ povinný vybavovať elektronicky? V nasledujúcich riadkoch sme pre vás spísali informácie o najčastejšie využívaných elektronických službách pre fyzické osoby – podnikateľov
Okrem povinnej elektronickej komunikácie so štátom môžete ako SZČO využiť rôzne ďalšie elektronické služby. Takáto komunikácia nad rámec povinných elektronických služieb vám nielen uľahčí výmenu informácií s orgánmi verejnej správy, ale často vám dokáže ušetriť až polovicu bežných poplatkov. Viete, o ktoré e-služby ide?

Neváhajte a kontaktujte nás, naši špecialisti sú pripravení odpovedať na otázky.