NFQES SaaS API QTS

NFQES SaaS API QTS slúži na poskytovanie časových pečiatok a je dostupné pre všetky verzie predplatného NFQES.

NFQES API riešenia

NFQES SaaS API FileGatewayServices

NFQES API File Gateway

NFQES SaaS API FileGatewayServices slúži na zjednodušený prenos súborov medzi softvérovým rozhraním zákazníka a systémom NFQES. Po integrácií zasiela rozhranie zákazníka prostredníctvom FileGatewayServices súbor do systému NFQES. Dokument je v oboch systémoch spárovaný na základe metadát, čím je zabezpečené vzájomné prepojenie. Pri podpise dokumentu je používateľ automaticky presmerovaný do systému NFQES, po prihlásení a podpísaní dokumentu sa vráti späť do vlastného rozhrania. Prechod medzi aplikáciami je rýchly a jednoduchý.

NFQES API File Gateway

Dôverujú nám:

logo Sociálna poisťovňa
Logo Bratislavská vodárenská spoločnosť
Logo národná banka slovenska
Všeobecná zdravotná poisťovňa logo

NFQES SaaS API Signer

NFQES SaaS API Signer poskytuje možnosť podpisovať dokumenty priamo v aplikácií zákazníka bez potreby inštalácie on-premise riešenia. NFQES poskytuje API, prostredníctvom ktorého využije aplikácia podpisovač NFQES. Využívané GUI môže byť vytvorené na strane klienta, alebo dodané od NFQES. V rámci riešenia NFQES SaaS API Signer klient využíva zakúpené balíky podpisov a balíky časových pečiatok.

NFQES elektronický podpis API

NFQES SaaS API DigitalSignature

NFQES API pre digitálny podpis

NFQES SaaS API DigitalSignature zákazníkovi umožňuje podpisovať dokumenty priamo vo vlastnej aplikácií bez potreby inštalácie on-premise riešenia pre digitálny podpis.

NFQES API pre digitálny podpis

NFQES SaaS API CertificateProvider

NFQES SaaS API CertificateProvider rieši vydávanie zdokonalených certifikátov. Po vzniknutí požiadavky na vydanie certifikátu je certifikát vydaný v NFQES a následne uložený v systéme klienta. Týmto spôsobom je možné vytvoriť kvalifikovaný certifikát v inej infraštruktúre ako NFQES na QSCD zariadeniach.

NFQES integrácia elektronického podpisu

NFQES SaaS API HashArchive

NFQES Hash Archív

Ide o novú službu dlhodobého uchovávania dokumentov s elektronickým podpisom v certifikovanom hašovanom archíve. Systém ukladá dokumenty prostredníctvom FileGatewayServices.

NFQES Hash Archív

NFQES SaaS API Archive

Ide o novú službu dlhodobého uchovávania dokumentov s elektronickým podpisom v archíve. Systém ukladá dokumenty prostredníctvom FileGatewayServices.

NFQES Archív

NFQES SaaS API VirtualHSM

NFQES VirtualHSM

VirtualHSM je nová služba virtuálneho hardvérového bezpečnostného modulu. Služba sa využíva v prípade, ak klient využíva on-premise infraštruktúru NFQES bez HSM.

NFQES VirtualHSM