NFQES SaaS API QTS

Rozhranie API NFQES SaaS QTS sa používa na poskytovanie časových značiek a je k dispozícii pre všetky verzie predplatného NFQES.

NFQES API riešenia

NFQES SaaS API FileGatewayServices

NFQES API File Gateway

Rozhranie API FileGatewayServices systému NFQES SaaS sa používa na zjednodušenie prenosu súborov medzi softvérovým rozhraním zákazníka a systémom NFQES. Po integrácii zákaznícke rozhranie odošle súbor do systému NFQES prostredníctvom služby FileGatewayServices. Dokument sa spáruje v oboch systémoch na základe metadát, čím sa zabezpečí vzájomná prepojiteľnosť.
Po podpísaní dokumentu je používateľ automaticky presmerovaný do systému NFQES, po prihlásení a podpísaní dokumentu sa vráti do svojho vlastného rozhrania. Prepínanie medzi aplikáciami je rýchle a jednoduché.

NFQES API File Gateway

Dôverujú nám:

logo Sociálna poisťovňa
Logo Bratislavská vodárenská spoločnosť
Logo národná banka slovenska
Všeobecná zdravotná poisťovňa logo

NFQES SaaS API Signer

NFQES SaaS API Signer poskytuje možnosť podpisovať dokumenty priamo v aplikácii zákazníka bez potreby inštalácie lokálneho riešenia. NFQES poskytuje API, prostredníctvom ktorého bude aplikácia používať podpisovač NFQES. Použité grafické rozhranie môže byť vytvorené na strane klienta alebo dodané systémom NFQES. V rámci riešenia NFQES SaaS API Signer klient používa zakúpené balíky podpisov a časových pečiatok.

NFQES electronic signiture API

NFQES SaaS API DigitalSignature

NFQES API for digital signature

NFQES SaaS API DigitalSignature umožňuje zákazníkom podpisovať dokumenty priamo v ich vlastnej aplikácii bez potreby inštalácie lokálneho riešenia digitálneho podpisu.

NFQES API for digital signature

NFQES SaaS API CertificateProvider

NFQES SaaS API CertificateProvider rieši vydávanie rozšírených certifikátov. Po podaní žiadosti o certifikát sa certifikát vydá v systéme NFQES a následne sa uloží do systému klienta. Týmto spôsobom je možné vytvoriť kvalifikovaný certifikát v inej infraštruktúre ako NFQES na zariadeniach QSCD.

NFQES integration of electronic signiture

NFQES SaaS API HashArchive

NFQES Hash Archív

Ide o novú službu dlhodobého uchovávania dokumentov s elektronickými podpismi v certifikovanom hashovanom archíve. Systém ukladá dokumenty prostredníctvom služby FileGatewayServices.

NFQES Hash Archív

Archív API NFQES SaaS

Ide o novú službu dlhodobého uchovávania dokumentov s elektronickým podpisom v archíve. Systém ukladá dokumenty prostredníctvom služby FileGatewayServices.

NFQES Archív

NFQES SaaS API VirtualHSM

NFQES VirtualHSM

VirtualHSM je nová služba virtuálneho hardvérového bezpečnostného modulu. Služba sa používa, keď klient používa lokálnu infraštruktúru NFQES bez HSM.

NFQES VirtualHSM