Kvalifikované webové sídlo tls

Kvalifikované certifikáty pre autentizáciu webových sídiel predstavujú kľúčový prvok v digitálnej bezpečnosti, poskytujúci najvyššiu úroveň dôveryhodnosti pre webové stránky. Ide o aktualizovanú verziu SSL. Sú navrhnuté tak, aby zaručili, že návštevníci webových sídiel majú istotu o pravosti a bezpečnosti stránok, s ktorými interagujú. Vďaka kvalifikovaným certifikátom môžu organizácie budovať dôveru u svojich užívateľov a zabezpečiť, že ich online prítomnosť je spoľahlivá a dôveryhodná.

Pre koho je kvalifikované webové sídlo?

Právnické osoby

Vďaka TLS organizácie zvyšujú svoju dôveru u klientov, dodávateľov a aj koncových zákazníkov. Organizácie tak dávajú najavo, že pre nich bezpečnosť nie je cudzia téma.

Verejné inštitúcie

Webové sídla verejných inštitúcií často zastrešujú kľúčové funkcie. Je kritické, aby občania a aj podnikateľské subjekty vedeli, ktorý web je certifikovane pravý.

Fyzické osoby

TLS predstavuje jednoduchý a finančne nenáročný spôsob, ako bezpečne autorizovať webové sídla spravované súkromnými osobami.  

Komplexný nástroj pre všetky aktivity spojené s elektronickým podpisom

SEO a indexácia

Google a iné vyhľadávače dbajú o bezpečnosť svojich užívateľov a snažia sa ich chrániť pred internetovými podvodmi. TLS a HTTPS sú preto jedným z kritérií pre zlepšenie SEO a indexácie. V súčasnosti Google odporúča TLS 1.2 a TLS 1.3.

Kompatibilita

Veľká väčšina internetových prehliadačov, operačných systémov a web serverov je kompatibilná s TLS. Máte tak istotu, že čo najširšie publikum návštevníkov vie bezpečne prezerať váš web bez problémov.

Zabezpečenie

Kvalifikované certifikáty umožňujú šifrovanú komunikáciu medzi webovými stránkami a ich návštevníkmi. Tým sa zabraňuje neoprávnenému prístupu k citlivým informáciám, ako sú osobné údaje, platobné údaje alebo iné dôverné informácie.

Overenie organizácie

Vďaka TLS nájdete informácie o organizácii, ktorá prevádzkuje webové sídlo. Tieto informácie sú verifikované a overené certifikačnou autoritou, čo zaručuje, že návštevníci majú istotu, že komunikujú so skutočnou a overenou organizáciou.

Garancia autority

Jednoducho dohľadáte informácie o organizácii a certifikačnej autorite, ktorá certifikát vydala. Tieto informácie sú návštevníkom webového sídla k dispozícii, čo im umožňuje overiť pravosť a dôveryhodnosť stránky.

Overenie až do 10 domén

Kvalifikované certifikáty umožňujú overenie webových sídiel pre viacero domén. To znamená, že jediný certifikát môže pokrývať viacero rôznych domén, čo uľahčuje správu a znižuje náklady na zabezpečenie viacerých webových sídiel.

Ako použijem TLS v NFQES?

Pre vytvorenie kvalifikovaného certifikátu pre autentizáciu webových 
sídiel 
je potrebné:

Cenník

TLS je možné zakúpiť ku ktorémukoľvek z našich balíkov, ktoré nájdete v cenníku:

TLS certifikát QWAC 1 rok Predĺženie 1 rok Predĺženie 2 roky
QES – Kvalifikovaný elektronický podpis 50 € 45 € 80 €