História podpisovania

História podpisovania slúži na zobrazenie podpísaných dokumentov v platforme NFQES. Nachádzajú sa tu všetky podpísané dokumenty vrátane dokumentov z elektronickej schránky a podpísané žiadosti o vydanie elektronických podpisov.

Funkcie histórie podpisovania

Ikona prehľadné zobrazenie

Prehľadné zobrazenie

Všetky podpísané dokumenty prehľadne na jednom mieste.

Ikona filtrovania

Jednoduché filtrovanie

Zoraďovanie podľa dátumu podpísania a filtrovanie podľa typu podpisu.

Ikona správa súborov

Správa
súborov

Podpísaný súbor je možné stiahnuť, ako aj odstrániť z histórie.

Ikona deaktivácia

Deaktivácia funkcie

Pokiaľ si používateľ želá, má možnosť celú funkciu histórie podpisovania vypnúť.

Výhody histórie podpisovania

Podpisovanie

Všetky podpísané dokumenty prehľadne na jednom mieste.

Sťahovanie dokumentov

Dokumenty je možné z jedného miesta stiahnuť.

Detail certifikátu

Možnosť odkontrolovať, akým certifikátom bol dokument podpísaný.

Chronologický prehľad

Možnosť chronologicky vidieť, kedy bol dokument podpísaný.

Správa histórie

Možnosť ponechať len záznamy, ktoré chceme.

Prehľadnosť súborov

Rýchly prehľad aj nad vnorenými súbormi.

Dôverujú nám:

logo Sociálna poisťovňa
Logo Bratislavská vodárenská spoločnosť
Logo národná banka slovenska
Všeobecná zdravotná poisťovňa logo

Kde nájdem históriu podpisovania?

Tri jednoduché kroky, ako začať využívať históriu podpisovania:

NFQES v mobile

Cenník

Mesačne

Ročne

Ceny balíkov sú uvedené bez DPH.

Free Basic
0,00 €

Free Basic
0,00 €

Premium
10 €  1,99 €

Sem vložte text nadpisu

Premium PLUS
11,99 €

Sem vložte text nadpisu

Bussiness
20 €

Enterprise

Pripravíme vám balík podľa vaších požiadaviek a navyše získate podporu pre:

Free Basic
0,00 €

Free Basic
0,00 €

Premium
105 €

Premium PLUS
119,88 €

Sem vložte text nadpisu

Bussiness
220 €

Enterprise

Pripravíme vám balík podľa vaších požiadaviek a navyše získate podporu pre:

Pripravíme vám balík podľa vaších požiadaviek a navyše získate podporu pre:

Pripravíme vám balík podľa vaších požiadaviek a navyše získate podporu pre:

*Certifikáty je možné zakúpiť aj oddelene za výbornú cenu.

Najnovšie články

Prečítajte si zaujímavosti zo sveta online bezpečnosti.

V slovenskom kontexte sa termíny „zdokonalený elektronický podpis“ a „pokročilý elektronický podpis“ používajú ako preklad z anglického názvu advanced electronic signature (AdES). Termíny považujeme za zameniteľné a odkazujú na to isté, a to zdokonalený elektronický podpis, ktorý spĺňa požiadavky stanovené v európskej regulácii eIDAS (nariadenie číslo 910/2014).
So vzostupom  technológii  je potreba zabezpečenej digitálnej komunikácie vyššia než kedykoľvek predtým. Tu prichádza do hry koncept elektronických certifikátov. Ako súčasť rozsiahlych riešení NFQES pre služby kvalifikovaného elektronického podpisovania v modeli SaaS ako aj na Enterprise riešení, považujeme za dôležité tento kľúčový prvok objasniť. V tomto článku sa dozviete, čo je to elektronický certifikát a prečo je dôležitý pre zabezpečenie transakcií a komunikácie.
Jednoduchý, zdokonalený a kvalifikovaný elektronický podpis sa sa líšia najmä v právnej istote, ktorú ponúkajú. Čím je úroveň právnej istoty vyššia, tým je konkrétna úroveň elektronického podpisu vhodnejšia na zabezpečenie transakcií vyššej hodnoty. S tým je, samozrejme, spojený aj rozdiel v procese overovania totožnosti osoby alebo subjektu pri vydávaní certifikátu pre daný podpis.

Neváhajte a kontaktujte nás, naši špecialisti sú pripravení odpovedať na otázky.