Elektronické certifikáty

Elektronické certifikáty sú jednoduché digitálne preukazy, ktoré overujú identitu držiteľa certifikátu a poskytujú verejný kľúč pre zabezpečenie komunikácie.

Výhody elektronických certifikátov

Ikona používateľského uchovania elektronického podpisu a pečatí

Jednoduchosť použitia

Jednoduché na implementáciu a používanie, vyžadujú iba základné postupy autentifikácie.

Nákladová efektívnosť

Určené pre menej komplexné potreby autentifikácie, a teda sú finančne výhodnejšie v porovnaní s pokročilými alebo kvalifikovanými certifikátmi.

Ikona Časová pečiatka

Rýchlosť a efektivita

Ideálne pre podniky, ktoré vyžadujú rýchle a jednoduché metódy schválenia dokumentov a elektronickej verifikácie.

Ikona bezpečnostného riešenia KEP

Dôvera a bezpečnosť

Elektronické podpisy a pečate sú vytvorené s použitím silných metód šifrovania na zabezpečenie integrity a dôveryhodnosti údajov.

V súlade s európskym nariadením eIDAS

Sme poskytovateľom dôveryhodných služieb zapísaný v Európskom registri poskytovateľov dôveryhodných služieb (European Trusted List), a teda sú naše riešenia plne v súlade s európskou reguláciou č. 910/2014 o eIDAS. Certifikáty vydávané našou spoločnosťou spĺňajú prísne požiadavky na ochranu údajov a overenie identity, sú právne uznané a akceptovateľné. Na súde teda môžu byť použité ako dôkaz, a to v celej Európskej únii.

 

Využitie elektronických certifikátov

Elektronický podpis

Certifikát pre jednoduchý elektronický podpis slúži ako základná vrstva autentifikácie, ktorá overuje totožnosť podpisujúceho – fyzickej osoby. Všeobecne sa využíva na transakcie s nízkym rizikom, kde veľmi vysoká úroveň bezpečnosti nie je nevyhnutnosťou.

Elektronická pečať

Certifikát pre jednoduchú elektronickú pečať sa zameriava na overenie autenticity právnickej osoby. Poskytuje spôsob, ako firmy a organizácie zabezpečia pôvod a integritu dokumentu.

Najnovšie články

Prečítajte si zaujímavosti zo sveta online bezpečnosti.

Bezpečná, spoľahlivá a digitálna náhrada tradičnej schránky je elektronická schránka. Sprístupňuje úradnú korešpondenciu online, zvyšuje efektivitu a zabezpečenie. Právne uznávané a akceptované v EÚ.
Kvalifikované elektronické podpisovanie a overovanie dokumentov právne uznávané v celej EÚ. Jednoducho a rýchlo pomocou občianskeho preukazu.
Informácie podniku sa stali novou ropou, novou menou spôsobenou zmenou politického a sociálneho prostredia.

Neváhajte a kontaktujte nás, naši špecialisti sú pripravení odpovedať na otázky.