Zdokonalená elektronická pečať

Zdokonalená elektronická pečať (AdES-S) poskytuje vyššiu úroveň autentifikácie, zabezpečenia a je spôsobilá na elektronické podpisovanie dokumentov v mene právnickej osoby. Ide o ekvivalent zdokonaleného elektronického podpisu. Certifikačná autorita NFQES vám udelí certifikát pre konkrétny elektronický podpis alebo pečať, ktorý spoľahlivo potvrdí identitu vašej právnickej osoby. Zdokonalená elektronická pečať od NFQES spĺňa všetky kritériá nariadenia eIDAS. Zvýšte právnu istotu a dôveru dokumentov vo vašej firme so zdokonalenou elektronickou pečaťou!

Na čo všetko môžem využiť zdokonalenú elektronickú pečať?

Vzhľadom na úroveň právnej istoty je zdokonalená elektronická pečať vhodná na:

Ikona digitálny podpis

Verejné dokumenty

Dokumenty vydávané verejnými orgánmi, ako sú osvedčenia, licencie a povolenia, môžu byť overené zdokonalenou elektronickou pečaťou.

Ikona mandátny certifikát

Ponuky a 
faktúry

Zdokonalenú elektronickú pečať je možné použiť pri obchodnom styku na overenie ponúk, faktúr a iných obchodných dokumentov. Tým sa zabezpečuje autenticita faktúr a zabraňuje sa ich falšovaniu a neoprávneným zmenám.

Ikona dôveryhodnosti elektronického podpisu

Podpísanie dohôd o službách

Spoločnosti poskytujúce rôzne služby, ako sú IT služby, cloudové riešenia, služby finančného sektora a iné môžu používať zdokonalenú elektronickú pečať na podpísanie dohôd o poskytovaní týchto služieb, ak si výlučne nevyžadujú kvalifikovanú úroveň podpisov.

Ikona komunikácia s vládou

Medzinárodné 
transakcie

Pri medzinárodných obchodných transakciách môže byť zdokonalená elektronická pečať použitá na overenie obchodných dokumentov, zmlúv alebo faktúr.

Dôverujú nám:

logo Sociálna poisťovňa
Logo Bratislavská vodárenská spoločnosť
Logo národná banka slovenska
Všeobecná zdravotná poisťovňa logo

Aké výhody prináša podpisovanie zdokonalenou elektronickou pečaťou?

Zabezpečenie
autenticity

Zdokonalená elektronická pečať pomáha zabezpečiť autenticitu elektronických dokumentov tým, že overuje ich pôvod a integritu, čím zabezpečuje zamedzenie neoprávnenej zmeny a falšovanie dokumentov.

Vyššia právna
platnosť

Proces vytvárania zdokonalenej elektronickej pečate je zabezpečený, kontrolovaný a prebieha online, čo pomáha chrániť dokumenty pred neoprávneným prístupom a úpravami, jednoznačnou identifikáciou právnickej osoby, čím sa zabezpečuje vyššia právna platnosť takto podpísaných dokumentov.

Vyššia úroveň
dôvernosti

Zdokonalená elektronická pečať pridáva vyššiu úroveň bezpečnosti identifikácie právnickej osoby, a tým zabezpečuje vyššiu úroveň dôveryhodnosti k podpísaným elektronickým dokumentom touto pečaťou, čo zvyšuje dôveru samotného podpisu.

Rýchle a efektívne podpisovanie

Zdokonalenou elektronickou pečaťou je možné online elektronicky podpisovať veľké množstvo dokumentov naraz, na ktoré sú kladené vyššie právne nároky, čo znižuje časovú náročnosť a náklady.

Medzinárodná akceptácia

Zdokonalená elektronická pečať je často akceptovaná a uznávaná na medzinárodnej úrovni, čo uľahčuje a urýchľuje medzinárodnú korešpondenciu.

Flexibilita

Zdokonalenú elektronickú pečať je možné použiť v rôznych odvetviach a situáciách, ktoré si vyžadujú pokročilú právnu istotu, ako napríklad právo, bankovníctvo, zdravotníctvo, verejné služby a podobne.

Ako podpíšem dokument zdokonalenou elektronickou pečaťou?

NFQES v mobile

V súlade s európskym nariadením eIDAS

Sme poskytovateľom dôveryhodných služieb zapísaný v Európskom registri poskytovateľov dôveryhodných služieb (European Trusted List), a teda sú naše riešenia plne v súlade s európskou reguláciou č. 910/2014 o eIDAS. Certifikáty vydávané našou spoločnosťou spĺňajú prísne požiadavky na ochranu údajov a overenie identity, sú právne uznané a akceptovateľné. Na súde teda môžu byť použité ako dôkaz, a to v celej Európskej únii.

Certifikované eIDAS

Cenník

Mesačne

Ročne

Ceny balíkov sú uvedené s DPH.

Free Basic
0,00 €

Free Basic
0,00 €

Premium
10 €  1,99 €

Sem vložte text nadpisu

Premium PLUS
11,99 €

Sem vložte text nadpisu

Bussiness
20 €

Enterprise

Pripravíme vám balík podľa vaších požiadaviek a navyše získate podporu pre:

Free Basic
0,00 €

Free Basic
0,00 €

Premium
105 €

Premium PLUS
119,88 €

Sem vložte text nadpisu

Bussiness
220 €

Enterprise

Pripravíme vám balík podľa vaších požiadaviek a navyše získate podporu pre:

Pripravíme vám balík podľa vaších požiadaviek a navyše získate podporu pre:

Pripravíme vám balík podľa vaších požiadaviek a navyše získate podporu pre:

*Certifikáty je možné zakúpiť aj oddelene za výbornú cenu.

Najnovšie články

Prečítajte si zaujímavosti zo sveta online bezpečnosti.

Revízia nariadenia eIDAS č. 910/2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu, ktorá sa zjednodušene nazýva eIDAS 2.0, prináša so sebou niekoľko úprav v oblasti elektronickej komunikácie. Čo sa nezmení, čo pribudne a kedy sa to stane?
V rámci podpory elektronizácie služieb verejnej správy zaviedol štát v niektorých prípadoch povinnú elektronickú komunikáciu pre živnostníkov. Viete, akú agendu je dnes podnikateľ povinný vybavovať elektronicky? V nasledujúcich riadkoch sme pre vás spísali informácie o najčastejšie využívaných elektronických službách pre fyzické osoby – podnikateľov
Okrem povinnej elektronickej komunikácie so štátom môžete ako SZČO využiť rôzne ďalšie elektronické služby. Takáto komunikácia nad rámec povinných elektronických služieb vám nielen uľahčí výmenu informácií s orgánmi verejnej správy, ale často vám dokáže ušetriť až polovicu bežných poplatkov. Viete, o ktoré e-služby ide?

Neváhajte a kontaktujte nás, naši špecialisti sú pripravení odpovedať na otázky.