Podnikové riešenia

Naša ponuka podnikových riešení predstavuje širokú škálu služieb elektronického podpisu. Tieto služby môžu byť implementované priamo v prostredí zákazníka alebo prevádzkované na našej strane. Sme odborníci na vytváranie, konfiguráciu a zdokonaľovanie týchto riešení, aby presne spĺňali požiadavky našich zákazníkov.

Pre koho sú určené podnikové riešenia?

Právnické osoby

Na efektívne a právne záväzné podpisovanie, čím sa zvyšuje rýchlosť a bezpečnosť obchodných transakcií.

Verejné inštitúcie

Spoľahlivý spôsob, ako zlepšiť efektívnosť ich interných procesov a poskytovanie služieb občanom s minimálnou byrokraciou.

NFQES Enterprise Web Signer

NFQES Enterprise Web Signer je lokálne riešenie, ktoré sa používa na podpisovanie dokumentov pomocou identifikačnej karty, karty QSCD, modulu HSM alebo virtuálneho HSM.

Webový podpisovač NFQES Enterprise obsahuje tieto produkty:

NFQES Enterprise Signer
NFQES Enterprise Viewer
Validátor NFQES Enterprise

QSCD Card

NFQES Enterprise Portal

Ikona zariadení

Podobne ako platforma NFQES SaaS, aj portál NFQES Enterprise Portal ponúka podpisovanie vrátane HSM, ktoré sa vykonáva na mieste u zákazníka.

Ikona zariadení

NFQES Enterprise PKI API

NFQES Enterprise PKI API je podpisový modul, ktorý vytvára žiadosť o certifikáciu a ukladá certifikát prostredníctvom NFQES SaaS API CertificateProvider. Je to podpisový komponent bez samostatného grafického rozhrania, ktorý možno zabudovať do aplikácií a podnikových architektúr.

NFQES integration of electronic signiture

NFQES Enterprise Archív

NFQES Archív

NFQES Enterprise Archive je lokálne riešenie na archiváciu dokumentov s vydanými certifikátmi. Riešenie zahŕňa integráciu HSM alebo autentifikáciu kartou QSCD. Archív NFQES Enterprise neobsahuje grafické používateľské rozhranie, využíva ľubovoľný systém DMS alebo sa vytvorí vlastné grafické používateľské rozhranie.

NFQES Archív

NFQES Enterprise RemoteHSM

NFQES Enterprise RemoteHSM je modul, ktorý poskytuje virtualizáciu HSM na mieste pre NFQES Enterprise Portal/PKI API/Archive.

NFQES Enterprise RemoteHSM sa podobne ako NFQES Enterprise PKI API používa na integráciu so službou NFQES SaaS API VirtualHSM. NFQES Enterprise RemoteHSM vytvára zabezpečené spojenie medzi HSM v NFQES a zákazníkom.

NFQES VirtualHSM

NFQES Enterprise mobilná aplikácia

Ikona virtuálne certifikáty

Mobilná aplikácia NFQES Enterprise je na mieru vytvorená lokálna mobilná aplikácia, ktorú možno použiť na podpisovanie, dvojfaktorové overovanie a ďalšie účely.

Ikona virtuálne certifikáty

Ako získať podnikové riešenia?

Podpisovanie elektronickým podpisom

Neváhajte nás kontaktovať!

Najnovšie články

Prečítajte si zaujímavosti zo sveta online bezpečnosti.

Revízia nariadenia eIDAS č. 910/2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu, ktorá sa zjednodušene nazýva eIDAS 2.0, prináša so sebou niekoľko úprav v oblasti elektronickej komunikácie. Čo sa nezmení, čo pribudne a kedy sa to stane?
V rámci podpory elektronizácie služieb verejnej správy zaviedol štát v niektorých prípadoch povinnú elektronickú komunikáciu pre živnostníkov. Viete, akú agendu je dnes podnikateľ povinný vybavovať elektronicky? V nasledujúcich riadkoch sme pre vás spísali informácie o najčastejšie využívaných elektronických službách pre fyzické osoby – podnikateľov
Okrem povinnej elektronickej komunikácie so štátom môžete ako SZČO využiť rôzne ďalšie elektronické služby. Takáto komunikácia nad rámec povinných elektronických služieb vám nielen uľahčí výmenu informácií s orgánmi verejnej správy, ale často vám dokáže ušetriť až polovicu bežných poplatkov. Viete, o ktoré e-služby ide?

Neváhajte a kontaktujte nás, naši špecialisti sú pripravení odpovedať na otázky.