Čo môžete ako živnostník vybaviť elektronicky?

Obsah článku

Kedy musíte s úradmi komunikovať elektronicky?

V predchádzajúcom článku sme predstavili hneď niekoľko prípadov povinnej elektronickej komunikácie so štátom. Medzi najčastejšie patria najmä komunikácia:

 • s daňovým úradom – najčastejšie najmä podanie daňového priznania k dani z príjmov, podanie žiadosti o odklad daňového priznania a podobne,

 • so Sociálnou poisťovňou – v prípade, ak ako živnostník zamestnávate zamestnancov,

 • so zdravotnými poisťovňami – ktorá je povinná pre všetkých zamestnávateľov vrátane SZČO.

Okrem povinnej elektronickej komunikácie so štátom však existujú aj situácie, kedy sa vám s úradmi verejnej správy oplatí elektronicky komunikovať aj na dobrovoľnej báze. Vybrali sme pre vás niekoľko situácií komunikácie so živnostenským úradom, v ktorých sa vám takýto proces oplatí nielen z finančného, ale aj časového hľadiska.

Nie je povinná, ale prináša výhody: Príklady elektronickej komunikácie so živnostenským úradom

Medzi najčastejšie situácie, v ktorých ako SZČO komunikujete so živnostenským úradom, patria najmä založenie živnosti, zmeny v živnostenskom oprávnení či prerušenie alebo ukončenie živnosti. Všetky tieto a mnohé ďalšie úkony dokážete spraviť elektronicky, priamo z pohodlia svojho domova.

Podmienkou využitia elektronických služieb živnostenského registra je, aby ste mali aktivovanú elektronickú schránku na doručovanie na Ústrednom portáli verejnej správy, teda na stránke Slovensko.sk.

#1 Založenie živnosti online

Elektronické ohlásenie živnosti vám ušetrí nielen cestu na váš okresný úrad, ale aj súvisiace poplatky:

 • pri osobnej návšteve živnostenského úradu zaplatíte za každý predmet remeselnej alebo viazanej živnosti 15 eur, pri voľných živnostiach 5 eur,

 • elektronické ohlásenie remeselnej alebo viazanej živnosti je spoplatnené sumou 7,50 eur za každý predmet podnikania, voľné živnosti sú bez poplatku.

Poplatky za jeden predmet živnosti

Poplatok za 1 predmet podnikania Remeselné a viazané živnosti Voľné živnosti
Osobná návšteva úradu 15 eur 5 eur
Elektronické podanie 7,50 eur bez poplatku

Elektronické ohlásenie živnosti, resp. žiadosť o vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení k voľnej, remeselnej a viazanej živnosti podávate na miestne príslušnom živnostenskom úrade podľa vášho bydliska. Služba vyžaduje podpísať formulár a všetky prílohy vaším kvalifikovaným elektronickým podpisom.

Ako teda na založenie živnosti online?

 1. Prejdite na portál Slovensko.sk a v sekcii Nájsť službu vyhľadajte Ohlasovanie voľnej, remeselnej a viazanej živnosti – fyzická osoba.

 2. Vyberte príslušný živnostenský úrad a kliknite na Vyhľadať.

 3. Po kliknutí na odkaz Služba budete presmerovaný na prihlasovaciu stránku portálu Slovensko.sk, kde sa môžete prihlásiť pomocou:

  • slovenského dokladu – občianskym preukazom s čipom, dokladom o pobyte s čipom alebo alternatívnym autentifikátorom pomocou čítačky kariet,

  • mobilným kľúčom – cez aplikáciu Slovensko v mobile (QR kódom alebo číselným kódom pomocou mobilného telefónu a aplikácie Slovensko v mobile),

  • iného európskeho dokladu vydaného v krajine Európskej únie.

 1. Vyplňte elektronické podanie spolu s požadovanými prílohami a podpíšte sa kvalifikovaným elektronickým podpisom.

 2. Uhraďte príslušný poplatok prostredníctvom platobného portálu alebo cez svoj internet banking.

 3. Osvedčenie o živnostenskom oprávnení, prípadne iné rozhodnutie (o nevzniknutí živnostenského oprávnenia, o zastavení konania a podobne) v elektronickej forme vám bude automaticky doručené do elektronickej schránky do 3 pracovných dní.

#2 Zmena živnosti

Elektronicky môžete ohlásiť aj zmeny v živnosti, ktoré sa týkajú údajov a dokladov uvedených na jej ohlásení. Mali by ste tak urobiť do 15 dní od vzniku zmeny.

Pri nahlasovaní zmien cez portál Slovensko.sk postupujete podobne ako v predchádzajúcom prípade. Na elektronické oznámenie zmien však použite formulár Oznamovanie zmien údajov zapísaných v živnostenskom registri a uvádzaných na doklade o živnostenskom oprávnení. Formulár a prílohy k podaniu, ktoré potvrdzujú oznamované skutočnosti, nezabudnite podpísať kvalifikovaným elektronickým podpisom.

Informačná ikonka

Náš tip: Ak ste dodatočne prišli na chýbajúce alebo nesprávne vyplnené údaje v odoslanom podaní, použite formulár Doplnenie odoslaného podania pre služby živnostenského registra.

Pri osobnom ohlásení zmien údajov, ktoré sa uvádzajú na dokladoch o živnostenskom oprávnení, zaplatíte poplatok vo výške 3 eurá. Pri elektronickom podaní podpísaným elektronickým podpisom správny poplatok neplatíte. Za oznámenie zmien údajov zapísaných v živnostenskom registri sa správny poplatok neplatí v prípade osobného ani elektronického podania.

Poplatky za zmeny živnosti

Poplatok za zmenu Na dokladoch o živnostenskom oprávnení Údajov zapísaných v živnostenskom registri
Osobná návšteva úradu 3 eur bez poplatku
Elektronické podanie bez poplatku bez poplatku

#3 Pozastavenie alebo zrušenie živnosti

Na účely pozastavenia alebo ukončenia živnostenského oprávnenia slúžia dve samostatné služby na portáli Slovensko.sk:

Poplatky za pozastavenie alebo zrušenie živnosti

Poplatok Pozastavenie živnosti Zrušenie živnosti
Osobná návšteva úradu 4 eur bez poplatku
Elektronické podanie 2 eur bez poplatku

Postup je v oboch prípadoch podobný:

 1. Zašlete vyplnené elektronické podanie podpísané vaším kvalifikovaným podpisom cez Slovensko.sk.

 2. Uhradíte správny poplatok.

 3. Živnostenský úrad vám vydá príslušné potvrdenie a doručí ho do vašej elektronickej schránky.

Výkričník ikonka

Vedeli ste, že
…ak pozastavíte živnosť v celom rozsahu, živnostenský úrad zároveň informuje aj daňový úrad, zdravotnú poisťovňu a Sociálnu poisťovňu?

#4 Ďalšie elektronické služby živnostenského registra

Prostredníctvom stránky Slovensko.sk vybavíte aj v súvislosti s vašou živnosťou aj ďalšie záležitosti. Elektronicky dokážete napríklad:

 • oznámiť cezhraničné poskytovanie služieb na území Slovenskej republiky,

 • požiadať o výpis z verejnej i neverejnej časti živnostenského registra,

 • požiadať o vydanie potvrdenia o tom, že poskytovanie služieb na základe živnostenského oprávnenia nie je obmedzené alebo zakázané,

 • získať oprávnenie na podnikanie podľa osobitných predpisov a podobne.

Autorom článku je

Miroslav Rechtorík