Ide o integráciu s internými systémami zákazníka. Zákazník pracuje vo svojom systéme, v ktorom vzniká alebo putuje vo workflow dokument. V momente, keď je dokument pripravený na podpis sa tento dokument prostredníctvom API odošle do NFQES SaaS.

Prostredníctvom odkazu môže používateľ prejsť do NFQES SaaS webu alebo mobilnej aplikácie. Daný dokument v prostredí NFQES môže podpísať. Dokument sa následne vráti do systému, v ktorom vznikol. Používateľ môže nerušene pokračovať vo svojom procese.

Ďalším využitím je komunikácia B2B alebo B2C, kde sa dokument zo systému odosiela ďalšej strane a NFQES funguje ako sprostredkovateľ. Prostredníctvom API sa dokument dostane do NFQES SaaS s informáciou o partnerovi(email) a následne pokračuje workflowom popísaným v NFQES SaaS B2B & B2C.