Kvalifikovaná časová pečiatka poskytuje overenie času vytvorenia alebo prijatia elektronického dokumentu. Toto overenie zabezpečuje, že dokument nebol od vytvorenia alebo prijatia zmenený. NFQES Enterprise Timestamp pomáha organizáciám zabezpečiť integritu a dôveru vo svoje elektronické dokumenty. Rovnako tak použitie takýchto pečiatok umožňuje organizáciám dosiahnuť právnu platnosť elektronických dokumentov a záznamov, pričom mnohé odvetvia majú prísne požiadavky na dodržiavanie regulácií a zákonných noriem. Práve NFQES Enterprise Timestamp môže pomôcť organizáciám splniť tieto požiadavky.

Implementácia NFQES Enterprise Timestamp môže viesť k zefektívneniu procesov organizácie. Elektronické dokumenty s kvalifikovanými časovými pečiatkami je možné rýchlo vytvárať, distribuovať a overovať, čo prispieva k zrýchleniu toku práce a znižovaniu administratívnej záťaže. Rovnako tak kvalifikovaná časová pečiatka poskytuje nezávislý dôkaz o čase vytvorenia alebo prijatia dokumentu. To zvyšuje dôveru v dokumenty a umožňuje organizáciám ľahšie presadiť svoje práva alebo ochrániť sa pred sporom týkajúcim sa autenticity, pričom toto všetko riešie NFQES Enterprise Timestamp.