NFQES Enterprise TimeStamp

Kvalifikovaná časová pečiatka poskytuje overenie času vytvorenia alebo prijatia elektronického dokumentu. Toto overenie zabezpečuje, že dokument nebol od vytvorenia alebo prijatia zmenený. NFQES Enterprise Timestamp pomáha organizáciám zabezpečiť integritu a dôveru vo svoje elektronické dokumenty. Rovnako tak použitie takýchto pečiatok umožňuje organizáciám dosiahnuť právnu platnosť elektronických dokumentov a záznamov, pričom mnohé odvetvia majú prísne požiadavky na dodržiavanie regulácií a zákonných noriem. Práve NFQES Enterprise Timestamp môže pomôcť organizáciám splniť tieto požiadavky.

Implementácia NFQES Enterprise Timestamp môže viesť k zefektívneniu procesov organizácie. Elektronické dokumenty s kvalifikovanými časovými pečiatkami je možné rýchlo vytvárať, distribuovať a overovať, čo prispieva k zrýchleniu toku práce a znižovaniu administratívnej záťaže. Rovnako tak kvalifikovaná časová pečiatka poskytuje nezávislý dôkaz o čase vytvorenia alebo prijatia dokumentu. To zvyšuje dôveru v dokumenty a umožňuje organizáciám ľahšie presadiť svoje práva alebo ochrániť sa pred sporom týkajúcim sa autenticity, pričom toto všetko riešie NFQES Enterprise Timestamp.