Podpisovanie občianskym preukazom: Ako na to?

Väčšina z nás používa podpisovanie občianskym preukazom výhradne na komunikáciu s úradmi. Elektronické podpisovanie má však ďaleko širšie uplatnenie a oceníte ho nielen v biznis sfére, ale aj pri súkromných transakciách. A to dokonca aj s pohodlným podpisovaním bez občianskeho preukazu.

Obsah článku

Elektronický občiansky preukaz a jeho použitie

Občiansky preukaz s čipom umožňuje preukazovanie totožnosti v elektronickom prostredí, najmä (avšak nie výhradne) pri využívaní elektronických služieb verejnej správy. Vydáva sa už od roku 2013.

Elektronický občiansky preukaz (v skratke eID) sa v súčasnosti používa najmä na:

  • autentifikáciu – prihlásenie sa cez internet k webu alebo portálu úradu, prihlásenie sa do elektronickej schránky a potvrdenie prijatia správy v schránke (potrebné zadať BOK),
  • autorizáciu – vytvorenie kvalifikovaného elektronického podpisu (KEP) na podaní, ktoré občan zasiela úradu (s využitím špeciálnej aplikácie, kódov BOK a KEP PIN).

Informačná ikonka

Vedeli ste, že…
…podľa štatistík Ministerstva vnútra SR z roku 2022 využíva elektronické podpisovanie reálne len cca 8 % zo všetkých držiteľov občiansky preukazov s certifikátmi pre e-podpis?

Ako podpísať dokument občianskym preukazom?

Pozrime sa spolu na využitie občianskeho preukazu pre potreby autorizácie. Na to, aby ste mohli s úradmi komunikovať elektronicky, potrebujete:

  • občiansky preukaz s elektronickým čipom a platným kvalifikovaným certifikátom (eID karta),
  • kódy BOK a PIN KEP,
  • pripojenú čítačku čipových kariet s nainštalovanými ovládačmi,
  • počítač s aplikáciou pre prihlasovanie cez eID a aplikáciu pre kvalifikovaný elektronický podpis (napríklad NFQES Web Signer).
Prečítajte si tiež: Signing documents with ID card

S občianskym preukazom teda môžete bezplatne vytvárať kvalifikovaný elektronický podpis (KEP), ktorý sa používa pri komunikácii so štátom (a nielen pri nej).

Overenie podpisu aj bez notára

Hoci už zdokonalený elektronický podpis je ekvivalentom bežného podpisu rukou, kvalifikovaný elektronický podpis s kvalifikovanou časovou pečiatkou je najvyššou úrovňou elektronického podpisovania a v plnom rozsahu nahrádza vlastnoručný podpis u notára s osvedčením jeho pravosti.

Informačná ikonka

Kvalifikovaná elektronická časová pečiatka slúži pre kvalifikované časové overenie dokumentu. Zaručuje sa ňou overenie dokumentu v čase, kedy bola pridaná a zabraňuje falšovaniu času podpísania dokumentu.

Vyplýva to z Občianskeho zákonníka, ktorý uvádza, že na právne úkony uskutočnené elektronickými prostriedkami, podpísané zaručeným elektronickým podpisom alebo zaručenou elektronickou pečaťou a opatrené časovou pečiatkou sa osvedčenie pravosti podpisu nevyžaduje (hoci pojem zaručený elektronický podpis sa podľa novej európskej legislatívy už nepoužíva).

S elektronickým občianskym preukazom s kvalifikovanou časovou pečiatkou dokážete podpísať listinu elektronicky s rovnakým výsledkom, ako keby ste si nechali osvedčiť podpis u notára. Navyše bezplatne, bez poplatkov za osvedčenie podpisu a často zdĺhavej cesty k notárovi. Môžete ním teda podpisovať všetky dôležité a právne záväzné dokumenty, ktoré vyžadujú najvyššiu úroveň zabezpečenia a autenticity.

Elektronická komunikácia s úradmi je nielen jednoduchšia, ale aj lacnejšia. Keďže štát sa snaží ľudí motivovať k použitiu elektronických služieb, v niektorých prípadoch znižuje poplatky až o polovicu.

Informačná ikonka

TIP: Komplexný návod pre podpisovanie dokumentov občianskym preukazom nájdete v článku Elektronický podpis: Manuál pre začiatočníkov

Nielen pre úrady, ale aj pre biznis a súkromné transakcie

V dnešnej elektronickej doby dokážete elektronicky vybaviť množstvo obchodných i osobných transakcií. Vzhľadom na rozsiahle benefity elektronického podpisovania teda nie je dôvod na to, aby sa sa obmedzovali len na povinnú komunikáciu so štátnou správou a použitie portálu Slovensko.sk.

Existujú totiž komerčné portály, ktoré poskytujú omnoho viac služieb, a to aj v bezplatnej verzii. Prevádzkujú ich certifikačné autority, ktoré spĺňajú náročné požiadavky nariadenia eIDAS a získali akreditáciu od Národného bezpečnostného úradu SR.

Napríklad prostredníctvom platformy NFQES, ktorú poskytuje spoločnosť, dokážete zadarmo podpisovať dokumenty občianskym preukazom, a to aj hromadne. Jednoducho tak podpíšete zmluvy, vystavené faktúry, dodacie listy či objednávky. Zdarma využívate aj elektronickú schránku či grafický podpis a rôzne ďalšie užitočné služby.

Informačná ikonka

Brain:IT poskytuje ako jediná spoločnosť na Slovensku zadarmo aj grafický podpis. Ide o grafické znázornenie podpisu na dokumente, ktorý si v platforme NFQES vytvoríte nahraním, naskenovaním, vygenerovaním alebo si ho môžete ručne nakresliť. S grafickým podpisom nemusíte dokumenty tlačiť, fyzicky podpisovať a skenovať, čo šetrí váš čas a náklady.

Ide to aj inak: Elektronické podpisovanie bez čítačky a občianskeho preukazu

Zasa vám nefunguje čítačka? Prípadne ste ju len niekde založili a nechce sa vám ju hľadať? Otravuje vás neustále zadávanie kódov BOK a PIN? Alebo je pre vás podpisovanie s čítačkou a občianskym preukazom jednoducho len nepohodlné? Možno ste to netušili, ale elektronicky dokážete podpisovať aj bez nich.

Služba NFQES vám totiž ponúka aj tzv. vzdialené podpisovanie. Potrebujete na to len náš vzdialený certifikát (ktorý vám ako certifikačná autorita vydáme) a mobilný telefón alebo tablet. Celý proces vzdialeného podpisovania prebehne pomocou dvojfaktorovej verifikácie.

Informačná ikonka

Dvojfaktorová verifikácia výrazne zvyšuje bezpečnosť podpisovania a minimalizuje riziko zneužitia vášho elektronického podpisu. Pre overenie podpisovateľa slúžia dva faktory:
1.  prihlasovacie údaje do vášho účtu
2.  hardvérový token NFQES alebo mobilná aplikácia NFQES Qualified Authentificator

Všetku podpisovú agendu tak vybavíte rýchlo a pohodlne, a to nielen cez Slovensko.sk, ale aj inde. So vzdialeným certifikátom nepotrebujete zapájať čítačku, hľadať občiansky preukaz, ani zadávať kódy. Dokumenty podpíšete jednoducho pomocou mobilného telefónu.

A čo vás to bude stáť? Náklady na virtuálny certifikát sa pohybujú približne na úrovni 20 eur za rok, znamená však značnú úsporu súvisiacu s digitálnym workflow.

Autorom článku je

Miroslav Rechtorík