Elektronický podpis pdf dokumentu: Ako na to?

Obsah článku

Elektronické podpisovanie má niekoľko úrovní bezpečnosti

Za najjednoduchší typ elektronického podpisu sa môže považovať aj obyčajný e-mail s uvedením mena jeho odosielateľa. Sú tu však aj iné, vyššie formy elektronických podpisov, ktoré poskytujú vyššiu formu bezpečnosti, napríklad tzv. digitálny podpis, na ktorého vytvorenie sa využíva elektronický certifikát.

Najvyššiu bezpečnostnú úroveň elektronického podpisu predstavuje tzv. kvalifikovaný elektronický podpis, ktorý má účinok rovnocenný s vlastnoručným podpisom. Ak je k nemu pridaná časová pečiatka, má silu úradne overeného podpisu. Na podpisovanie vám však vo väčšine prípadov stačí spravidla aj zdokonalený elektronický podpis, pri hodnotách niekoľko desiatok eur dokonca aj jednoduchý elektronický podpis.

Informačná ikonka

Viete, že…
…právny účinok elektronického podpisu a jeho prípustnosť ako dôkazu v súdnom konaní nesmie byť odmietnutý iba preto, že má elektronickú formu alebo že nespĺňa požiadavky kvalifikovaného elektronického podpisu?

Podpisovanie pdf: Prečo scan podpisu nestačí?

V slovenskom prostredí sa často stretávame so situáciou, že vo firme existuje univerzálny scan podpisu riaditeľa a zamestnanci ho lepia do pdf súborov, napríklad do objednávok alebo iných dokumentov. Je pravda, že dokument je vizuálne atraktívny, jeho reálna právna hodnota však prakticky neexistuje. Takýto podpis neobstojí v žiadnom súdnom konaní.

NFQES: Podpis pdf zdarma

Ak komunikujete s úradmi, pravdepodobne využívate portál Slovensko.sk a jeho elektronickú schránku s funkciou elektronického podpisovania. Na tento účel potrebujete elektronický občiansky preukaz s príslušnými certifikátmi, čítačku kariet a aplikačné vybavenie.

Okrem toho však aj na slovenskom trhu existujú iné, komerčné portály, ktoré vám pri elektronickom podpisovaní poskytujú aj pokročilejšie funkcie. Patrí k nim aj platforma NFQES, ktorú poskytuje spoločnosť Brain:IT.

Cez službu NFQES dokážete vyhotoviť elektronický podpis pdf dokumentu bezplatne za predpokladu, ak potrebujete podpísať len niekoľko desiatok dokumentov. Platforma vám umožňuje využiť rôzne spôsoby elektronického podpisovania:

#1 Podpisovanie občianskym preukazom

Cez platformu NFQES dokážete podpísať pdf dokument klasickým spôsobom pomocou občianskeho preukazu. Využijete ho na podpis dokumentov určené pre rôzne úrady. Vyhotovíte tak najvyššiu úroveň podpisu, pričom máte možnosť pridať aj grafický podpis, časovú pečiatku a využiť ho aj v elektronickej schránke.

#2 Podpisovanie online certifikátom

Elektronický podpis online certifikátom zahŕňa všetky úrovne podpisov, či už ide o KEP, pokročilý elektronický podpis, alebo akýkoľvek iný elektronický podpis. Potvrdzujete ním, že ste dokument príslušným podpisom podpísali naozaj vy.

Na vzdialené podpisovanie potrebujete len vzdialený certifikát od certifikačnej autority a mobilný telefón alebo tablet. Podpisovanie prebieha pomocou pomocou dvojfaktorovej verifikácie. Takto môžete podpisovať kvalifikovaným elektronickým podpisom aj bez čítačky a kartičky, hromadne a aj z mobilu.

#3 Digitálny podpis

Hoci digitálny podpis predstavuje najnižšiu úroveň elektronického podpisu, predsa zaručuje pravosť a neporušiteľnosť pdf dokumentu k momentu podpísania. Jeho vytvorenie v platforme NFQES je podmienené registráciou.

Elektronický podpis pdf má viacero výhod

Elektronické podpisovanie cez službu NFQES vám v porovnaní s ručným podpisovaním prinesie mnoho benefitov:

✔️ nemusíte nikam chodiť – všetko vybavíte z pohodlia domova,

✔️ podpísané dokumenty máte bezpečne archivované po dobu, ktorú si zvolíte a prístup k nim je jednoduchý a rýchly,

✔️ dokážete si vytvoriť vizuálne atraktívny grafický podpis,

✔️ cez hromadné podpisovanie dokážete podpísať až 100 dokumentov naraz,

✔️ v platforme pridáte časové pečiatky, ktoré zaručujú originál dokumentu k určitému času.

Jednoducho, elektronický podpis pdf je jednoznačne pohodlný spôsob podpisovania, ktorý vám umožní rýchle a spoľahlivé odosielanie pdf dokumentov. Digitalizácia agendy vám ušetrí čas a prispeje k optimalizácii nákladov a zefektívneniu procesov. Navyše zvýši právnu istotu pri práci s dokumentmi, pri komunikácii s úradmi alebo obchodnými partnermi.

Autorom článku je

Miroslav Rechtorík