Ako podpisovať na portáli slovensko.sk bez čítačky a občianskeho preukazu?

Obsah článku

Je možné podpisovať elektronickým podpisom na portáli slovensko.sk aj bez čítačky?

Na vytvorenie kvalifikovaného elektronického podpisu, ktorým je možné podpisovať dokumenty na portáli slovensko.sk, je potrebný kvalifikovaný certifikát a podpisová aplikácia. Jednou z možností uloženia kvalifikovaného certifikátu je občiansky preukaz. Pokiaľ však používateľ nechce podpisovať pomocou občianskeho preukazu a čítačky, je možné využiť službu NFQES Virtual smart card. Podpisová aplikácia vytvorí kvalifikovaný elektronický podpis pomocou vzdialeného certifikátu, ktorý je bezpečne uložený na serveri NFQES. Používateľ tak pri podpisovaní nemusí disponovať ani čítačkou, ani občianskym preukazom.

Čo je NFQES Virtual smart card?

NFQES Virtual smart card je služba, ktorá poskytuje možnosť elektronického podpisovania bez potreby pripojenia čítačky kariet či hardvérového USB tokenu. Na využívanie tejto služby je potrebné mať zakúpený vzdialený certifikát.
Vďaka vzdialenému podpisovaniu je tak možné prostredníctvom prehliadača podpisovať odkiaľkoľvek mobilom alebo iným zariadením pripojeným k internetu.

Ako použiť virtual smart card

Aký je rozdiel medzi NFQES Virtual smart card a vzdialeným certifikátom?

NFQES Virtual smart card je bezplatná služba, ktorá umožňuje vzdialené podpisovanie. Na to, aby bolo možné túto službu využívať, je potrebné mať zakúpený vzdialený certifikát od NFQES.

Video návod – podpisovanie na portáli slovensko.sk bez čítačky

Pred samotným podpísaním na portáli slovensko.sk je potrebné:

Postup podpisovania pomocou vzdialeného certifikátu na portáli slovensko.sk je nasledujúci:

  1. spusti aplikáciu NFQES Web Signer,
  2. v menu zvoľ NFQES Virtual Smart Card,
  3. prihlás sa údajmi zo zóny NFQES.com a vytvor podpisový PIN,
  4. na portáli slovensko.sk vyplň údaje požadovanej služby a zvoľ PODPÍSAŤ,
  5. zruš filtrovanie certifikátov a vyber požadovaný certifikát,
  6. zadaj vytvorený PIN a kód vygenerovaný v aplikácií NFQES Qualified Authenticator alebo cez hardvérový token.

Pre viac informácií o možnostiach podpisovanie KEP-om a cenníku služieb NFQES navštívte stránku Kvalifikovaný elektronický podpis.

Navštíviť stránku

Autorom článku je

Miroslav Rechtorík