Podpisovanie elektronickým certifikátom

Aby ste mohli podpisovať elektronickým certifikátom, je nevyhnutné aby ste certifikát vlastnili. Existuje viacero certifikátov s rôznymi vlastnosťami, ktorými môžete podpisovať. V NFQES môžete podpisovať občianskym preukazom (KEP), online certifikátom, alebo digitálnym podpisom. V prípade, ak už elektronický certifikát vlastníte tak dokument podpíšete nasledovne:
1. V ľavom menu stlačíte tlačidlo „Podpísať dokument“
Podpísanie dokumentu menu
2. Kliknite na tlačidlo „Podpísať elektronickým podpisom“
Podpisovanie QSCD kartou
3. Stačte tlačidlo „Nahrať súbory“ a vyberte súbory, ktoré sa majú podpísať.
Návod na podpísanie elektronickým certifikátom
4. Po nahratí súborov si zvolíte Váš certifikát, ktorým sa dokumenty majú podpísať a zaškrtnite políčko „Súhlasím so všeobecnými podmienkami“. Následne kliknite na tlačidlo „Podpísať“.
Podpisovanie elektronickým certifikátom
5. Následne sa Vám zobrazí okno s názvom „Podpísanie dokumentov“. V tomto kroku musíte použiť Hárdverový token, alebo mobilnú aplikáciu na vygenerovanie OCRA kódu. (Toto slúži ako dvojfaktorové overenie vašej totožnosti).
Podpisovanie elektronickým certifikátom
6. Vo vašom hárdverovom tokene stlačte a podržte tlačidlo „3“, pokiaľ sa Vám nezobrazí text „Input PIN“.
HW token NFQES
HW token NFQES
7. Zadajte Váš PIN a stlačte zelené tlačidlo „OK“.
8. Po zadaní správneho PIN, Vám hárdverový token vypíše text „SIGN“. Následne môžete zadať vaš vygenerovaný kód zo stránky a stlačíte tlačidlo „OK“.
HW token NFQES
9. Prepíšte kód z HW tokenu, a kliknite a tlačidlo „podpísať“
10. Stiahnite podpísaný dokument