Ovládač k čipovej karte Gemalto IDPrime 940

Na stiahnutie

Ovládač k čipovej karte Gemalto IDPrime 940

Popis

Klientska aplikácia (verzia 10.8. R6), ktorá umožňuje užívateľovi vykonávať základné operácie s čipovou kartou Gemalto IDPrime 940 – prezeranie obsahu, zmena PIN, PUK a podobne.

Podporované OS:

 • Windows 8.1 (32-bit, 64-bit)
 • Windows 10 (32-bit, 64-bit) až do 21H1
 • Windows 11 (21H2)
 • Windows Server 2012 a 2012 R2 (64-bit)
 • Windows Server 2016 (64-bit)
 • Windows Server 2019 (64-bit)
 • macOS Intel
 • macOS M1/M2

Inštrukcie k inštalácii ovládačov pre Windows

 1. Rozbaľte súbor SafeNet-Minidriver-x64-10.8-R6.msi_.zip do Vami zvoleného adresára na lokálny disk.
 2. Na samotnú inštaláciu aplikácie pre Váš operačný systém, vyberte SafeNet-Minidriver-x64-10.8-R6.msi.
 3. Po nainštalovaní je aplikáciu možné priamo spustiť cez ponuku Windows Štart kliknutím na voľbu SafeNet Minidriver Tools. Aplikácia sa takisto automaticky spúšťa pri štarte počítača a v tom prípade môžete aplikáciu spustiť aj cez panel úloh.

Inštrukcie k inštalácii ovládačov pre macOS

 1. Rozbaľte súbor SafeNetAuthenticationClient.10.8.29.0.dmg_.zip do Vami zvoleného adresára na lokálny disk.
 2. Na samotnú inštaláciu aplikácie pre Váš operačný systém, vyberte SafeNetAuthenticationClient.10.8.29.0.dmg.
 3. Po nainštalovaní je aplikáciu možné priamo spustiť cez ponuku Finder – Aplikácie kliknutím na voľbu SafeNet Authentication Client Tools. Aplikácia sa takisto automaticky spúšťa pri štarte počítača a v tom prípade môžete aplikáciu spustiť aj cez Launchpad.