HSM (Hardware secure module) je hardvérový bezpečnostný modul. HSM je fyzické výpočtové zariadenie, ktoré vykonáva funkcie šifrovania a dešifrovania elektronických podpisov, silnú autentifikáciu a ďalšie kryptografické funkcie. Je nevyhnutný pre využitie kvalifikovaného podpisovania. Pre úsporu nákladov NFQES poskytuje aj virtuálne HSM, kedy je HSM fyzicky v našej chránenej serverovni. Virtuálne HSM poskytuje služby systému nášho klienta a je plne v našej správe ako poskytovateľa dôveryhodných služieb zapísaného v EU trusted liste. Toto riešenie vytvára výraznú úsporu nákladov na strane zákazníka a poskytuje vysokú flexibilitu.