Predmetný produkt poskytujeme ako SaaS službu prostredníctvom API pre integráciu so systémami zákazníka (napr. DMS, registratúra a pod.) a poskytuje služby kvalifikovaného archívu.

Medzi jeho hlavné výhody patrí hlavne:

  • Vysoká miera bezpečnosti a dôvernosti. K nám sa dostávajú len Hash odtlačky dokumentov a nie celé dokumenty.
  • Nízka náročnosť na prenos dát.
  • Jednoduchá implementácia a integrácia.