NFQES Enterprise Web Signer

Riešenie pre plné podpisovanie na strane zákazníka (on-premise). Systém poskytuje podobné funkčnosti ako NFQES SaaS, avšak je plne nasadené na strane zákazníka.

Toto riešenie je vhodné pre automatizované podpisovanie veľkého množstva dokumentov ale zároveň aj na individuálne podpisovanie rovnako ako pri NFQES SaaS. Možnosť integrácie na ľubovoľné workflow existujúcich procesov, napríklad zamestnanec pripraví štatutárovi zmluvy, ten následne vidí frontu svojich dokumentov overí si či je všetko v poriadku a hromadne podpíše pričom dokumenty sú následne distribuované podľa workflow.

Toto je možné integrovať prostredníctvom API prípadne úpravami na mieru.