NFQES Enterprise portál je primárne zameraný na prevádzkovateľov webových stránok a portálových riešení, ktorí chcú, aby ich používatelia mohli podpisovať elektronické dokumenty kvalifikovanými elektronickými podpismi a pečaťami podľa európskych predpisov eIDAS a platnej slovenskej legislatívy. Bezpečnosť, udelenie prístupu koncovému používateľovi je na strane operátora. Tento formát je vhodný najmä pre náročných klientov, ktorí požadujú najvyššiu bezpečnosť a ochranu dát.