Aplikácia NFQES Enterprise Archív sa dodáva s vlastným DMS systémom alebo integruje na prakticky ľubovoľný DMS systém, ktorý je už využitý vo Vašej organizácií. Toto riešenie poskytuje udržiavanie dlhodobej overiteľnosti archivovaných dokumentov, ktoré sú elektronicky podpísané, a to všetkými úrovňami elektronického podpisu ES, AdES, QES. 

Riešenie je určené pre spoločnosti, ktoré potrebujú dlhodobo archivovať podpísané dokumenty. Spoločnosti najčastejšie potrebujú dlhodobo uchovávať kvalifikované elektronické podpisy .