NFQES Enterprise archív

Aplikácia NFQES Enterprise Archív sa dodáva s vlastným DMS systémom alebo integruje na prakticky ľubovolný DMS systém, ktoý je už využitý vo Vašej organizácií. Toto riešenie poskytuje udržiavanie dlhodobej overiteľnosti archivovaných dokumentov, ktoré sú elektronicky podpísané a to všetkými úrovňami elektronického podpiosu ES, AdES, QES. 

Riešenie je určené pre spoločnosti, ktoré potrebujú dlhodobo archivovať podpísané dokumenty. Spoločnosti najčastejšie potrebujú dlhodobo uchovavať Kvalifkované elektronické podpisy .