API rozhranie umožnujúce efektívnu intergáciu NFQES do podnikovej architektúry. API umožnuje prakticky všetky potrebné operácie vo vzťahu k podpisovaniu.