Overenie elektronického dokumentu je bezplatná služba, ktorá overí (validuje) elektronický podpis prislúchajúci k dokumentu. Overenie platnosti certifikátov prebieha okamžite a po nahraní dokumentov ihneď vidíte platnosť certifikátov. Prostredníctvom takéhoto overenia je možné ihneď skontrolovať, kedy bol dokument podpísaný, akým certifikátom, a či bolo s dokumentom manipulované pod podpísaní.

1. V ľavom menu kliknete na tlačidlo „Overiť dokument“
Návod overenia dokumentu
2. Následne kliknite na tlačidlo „Nahrať súbory“ a nahrajte súbory, ktoré chcete nechať overiť
Návod overenie dokumentu
3. Po správnom nahraní požadovaných dokumentov na overenie si vyberte z dvoch možnosť overovania dokumentu:
a. QES AdESQC TL based – Základné overenie: overí, či dokument nebol pozmenený a poskytne potrebné informácie o právnom type a platnosti elektronických podpisov a pečatí podľa nariadenia EÚ – č. 910/2014 (eIDAS).
b. QES valida1on policy – Striktnejšie overovanie: vyžaduje platné kvalifikované podpisy a pečate. Kvalifikované elektronické podpisy majú rovnaký platný účinok ako vlastnoručné podpisy podľa nariadenia EÚ č. 910/2014 (eIDAS).

Následne kliknete na tlačidlo „Súhlasím so všeobecnými podmienkami“ a kliknete na tlačidlo „Overiť“
Návod overenie dokumentu
4. Po overení stačí kliknúť na tlačidlo „Zobraziť detail“ a celé informácie o podpise máte v sekcii „Zobraziť Detail overenia“ (viď na obrázku)
Návod overenie dokumentu
Návod overenie dokumentu
Návod overenie dokumentu