Mandátny kvalifikovaný elektronický podpis

Potrebujete získať mandátny certifikát a neviete ako na to? Prečítajte si kompletný návod na získanie mandátneho kvalifikovaného certifikátu v NFQES.
Mandátny certifikát je typ kvalifikovaného certifikátu, ktorý umožňuje fyzickej osobe konať v mene inej osoby alebo orgánu verejnej moci v digitálnom prostredí. Ide o ekvivalent overeného podpisu a slúži na zjednodušenie a zefektívnenie procesov elektronického podpisovania. Mandátny certifikát môže využívať široká škála ľudí (zamestnanci, právnici, orgány verejnej moci, riaditelia škôl …). Tento typ certifikátu slúži na podpisovanie elektronických dokumentov s rovnakou právnou silou, ako by bol dokument podpísaný v prítomnosti notára, pričom preukazuje oprávnenie konať v mene inej osoby alebo orgánu verejnej moci.
1. Pre vytvorenie mandátneho certifikátu, je potrebné najskôr vytvoriť „Spoločnosť“ a to nasledovne. V ľavom menu kliknite na tlačidlo „Spoločnosti“.
Návod na mandátny certifikát
2. V pravom hornom rohu, kliknite na tlačidlo „Vytvoriť spoločnosť“.
Návod na mandátny certifikát
3. Následne vyplňte všetky potrebné údaje vašej spoločnosti. Po správnom zadaní údajov, kliknite na tlačidlo „Vytvoriť spoločnosť“.
Návod na mandátny certifikát
4. Po tomto kroku musíte nahrať dané dokumenty pre overenie Vašej spoločnosti, ktorú vlastníte. Pre správne overenie spoločnosti, musíte nahrať tieto dokumenty:
- Doklady totožnosti všetkých štatutárov
- Výpis z ORSR
5. Po úspešnom vytvorení spoločnosti, kliknite na tlačidlo „Certifikáty“ v ľavom menu
Návod na mandátny certifikát
6. Následne sa vám zobrazí ponuka, kliknite na tlačidlo „Vytvoriť certifikát“.
Návod na mandátny certifikát
7. Z ponuky vyberte M-QES – Mandátny kvalifikovaný elektronický certifikát. Po vybraní certifikátu, kliknite na tlačidlo „Pokračovať“.
Návod na mandátny certifikát
8. V nasledujúcom kroku, si vyberte dĺžku certifikátu. (Pozn. Ak si vyberiete dĺžku certifikátu na 1 rok, po uplynutí platnosti sa Vám vystaví faktúra na ďalšie obdobie znova na 1 rok).
Po vybraní, stlačte tlačidlo „Pokračovať“.
Návod na mandátny certifikát
9. Teraz, vyberte oprávnenie mandátu a vyberte doklad totožnosti a stlačte tlačidlo „Pokračovať“.
Návod na mandátny certifikát
10. Vypíšte svoje kontaktné údaje pre autorizáciu. V prípade ak chcete zvoliť technický kontakt iný, odškrtnite tlačidlo „Technický kontakt je rovnaký ako kontakt pre autorizáciu“ a vypíšte technický kontakt.
Potom stlačte tlačidlo „Pokračovať“.
Návod na mandátny certifikát
11. Zadajte fakturačné údaje. Ak chcete aby boli také isté ako údaje vlastníka, stlačíte tlačidlo „Fakturačné údaje sú rovnaké ako údaje vlastníka“. Následne ak nakupujete certifikát na firmu, tak stlačte tlačidlo „Nakupujem na firmu“ a vypíšte firemné údaje. Vypíšte adresu a stlačte tlačidlo „Pokračovať“.
Návod na mandátny certifikát
12. Skontrolujte si vami zadané údaje. Po skontrolovaní, je možné požiadať o NFQES HW Token. Ak o NFQES HW Token máte záujem, kliknite na tlačidlo „Objednať NFQES HW Token“. Následne zakliknite „súhlas so všeobecnými podmienkami“, a „beriem na vedomie zásady spracovania osobných údajov“. Následne stlačte tlačidlo „Dokončiť“.
Návod na mandátny certifikát
13. Po dokončení, vás systém vyzve k platbe. Zaplatiť môžete dvoma spôsobmi:
- „Zaplatiť kartou“ – okamžitá platba cez platobnú bránu
- „Stiahnuť predfaktúru“ – spracovanie tejto možnosti môže trvať až niekoľko dní.
Návod na mandátny certifikát
14. Po úhrade, prejdite v ľavom menu na sekciu „Certifikáty“ a „Žiadosti o certifikát“.
Návod na mandátny certifikát
Je potrebné podpísať žiadosť a následne ju nahrať na overenie.
Dokumenty na overenie:
- 1x podpísaná žiadosť o certifikát
- 2x fotka občianskeho preukazu (predná a zadná strana)
- 2x fotka dodatočného preukazu – pas, vodičský preukaz, kartička zdravotnej poisťovne (predná a zadná strana)

Podpísanie žiadosti je možné dvoma spôsobmi:
- Podpísanie priamo na stránke NFQES cez občiansky preukaz
- Vytlačte dokument, ručne podpíšte, naskenuje a nahrajte do systému.

Po nahraní dokumentov už je potrebné len vybranie termínu pre osobné stretnutie so zástupcom a to po kliknutí na tlačidlo „Vybrať termín“.
Návod na mandátny certifikát
Po uhradení platby a nahraní patričných dokumentov bude vaša požiadavka overená zamestnancom NFQES a po overení bude váš certifikát vygenerovaný.