Rozdiel medzi zdokonaleným elektronickým podpisom a pokročilým elektronickým podpisom

V slovenskom kontexte sa termíny „zdokonalený elektronický podpis“ a „pokročilý elektronický podpis“ používajú ako preklad z anglického názvu advanced electronic signature (AdES). Termíny považujeme za zameniteľné a odkazujú na to isté, a to zdokonalený elektronický podpis, ktorý spĺňa požiadavky stanovené v európskej regulácii eIDAS (nariadenie číslo 910/2014).

Obsah článku

Kedy spĺňa Zdokonalený elektronický podpis nariadenie eIDAS?

Podľa eIDAS musí „zdokonalený elektronický podpis“ spĺňať tieto kritéria:

  • Je jedinečne spojený s podpisujúcou osobou.
  • Umožňuje jednoznačnú identifikáciu podpisujúceho.
  • Je vytvorený prostriedkami, ktoré podpisujúci môže používať pod svojou výlučnou kontrolou.
  • Je spojený s údajmi, na ktoré sa podpis vzťahuje takým spôsobom, ktorý umožňuje detekciu akýchkoľvek následných zmien týchto údajov.

Na aké účely môžem použiť zdokonalený elektronický podpis?

Vzhľadom na úroveň právnej istoty je zdokonalený elektronický podpis možné využiť na:

Úrovne elektronických podpisov

Nariadenie eIDAS uznáva iba tri úrovne elektronických podpisov:

  • Elektronický podpis – nazývaný tiež jednoduchý elektronický podpis
  • Zdokonalený elektronický podpis – nazývaný tiež pokročilý elektronický podpis
  • Kvalifikovaný elektronický podpis – nakoľko sa kvalifikovaný elektronický podpis využíva pri komunikácií so štátom, striktne sa dbá na názvoslovie, a práve preto k nemu neexistuje slovný ekvivalent.

Prechod od zaručeného ku kvalifikovanému elektornickému podpisu

V minulosti sa na Slovensku používal termín „zaručený elektronický podpis“ – ZEP. Niekedy dochádza k mylnému tvrdeniu, že ZEP a KEP sú ekvivalenty, no nie je tomu tak. Zaručený elektronický podpis (ZEP) je starý formát podpisu, respektíve starý typ podpisu, ktorý sa na Slovensku využíval pred európskym nariadením eIDAS. Kvalifikovaný elektronický podpis (KEP) nahradil zaručený elektronický podpis (ZEP). ZEP sa v dnešnej dobe už nevydáva a využíva sa len v rámci udržateľnosti starých podpísaných dokumentov. O zaručenom elektronickom podpise ako aj o zaručenej elektronickej pečati hovorí predpis 2015/202 Z.z., ktorý bol zrušený predpisom 272/2016 Z.z.

Po prijatí európskeho nariadenia eIDAS sa termíny a definície týkajúce sa elektronických podpisov, ako aj pravidlá používania a bezpečnosti v členských štátoch Európskej únie harmonizovali. Toto je dôležité pre medzinárodnú interoperabilitu a právnu istotu v celej EÚ.

Autorom článku je

Miroslav Rechtorík