Elektronická pečať a elektronický podpis. Poznáte rozdiel?

Zvyšujúca sa miera digitalizácie postupne preniká aj na Slovensko a čoraz viac sa využíva vo verejnom aj súkromnom sektore. Ako zistiť, kedy sa používa pečať a kedy budete potrebovať podpis?

Obsah článku

Čo je to elektronická pečať

Elektronická pečať, v angličtine nazývaná aj e-seal, predstavuje podľa eIDAS údaje v elektronickej podobe, ktoré sú spojené s inými údajmi v elektronickej forme s cieľom zabezpečiť ich pôvod a integritu, pričom pôvodcom je právnická osoba.

Hoci znie táto definícia skutočne zložito, elektronická pečať nie je nič iné, ako ekvivalent tradičnej pečiatky firmy, ktorú firma umiestňuje na dokumenty v písomnej podobe na potvrdenie ich pôvodu a integrity.

Rozdiel medzi elektronickou pečaťou a podpisom

Ako sme už spomenuli, podpis a pečať sú takmer to isté a v niektorých prípadoch môžu slúžiť na vykonanie rovnakých úloh alebo sa dopĺňať. Predsa ale medzi nimi existuje zásadný rozdiel. Kým elektronický podpis môže byť fyzickej osobe, elektronickú pečať možno vydať len právnickej osobe.

Zjednodušene možno teda povedať, že elektronická pečať je ekvivalent elektronického podpisu dokumentov pre právnické osoby. Môže ju používať viacero osôb v rámci jednej právnickej osoby.

Úrovne elektronickej pečate

Podobne ako podpis, aj elektronická pečať má viacero úrovní, ktoré sa líšia úrovňou zabezpečenia a možnosťami využitia:

Elektronická pečať

Najnižšia forma firemnej online pečate predstavuje základnú úroveň autentifikácie právnickej osoby. Nemá právnu istotu a neposkytuje silný dôkaz o integrite podpisovateľa. Ide o rovnakú úroveň ako elektronický podpis.

Zdokonalená elektronická pečať

Vyššia úroveň autentifikácie a zabezpečenia, zdokonalená elektronická pečať, spoľahlivo potvrdí identitu právnickej osoby.  Je vhodná na podpisovanie dokumentov v mene právnickej osoby. Predstavuje ekvivalent zdokonaleného elektronického podpisu.

Kvalifikovaná elektronická pečať

Najvyššia forma elektronickej pečate umožňuje jednoznačne určiť právnickú osobu, ktorá stojí za vyhotoveným podpisom a nezmeniteľnosť podpísaných dokumentov v čase ich podpísania. Predstavuje náhradu fyzickej pečate (pečiatky firmy) a fyzického podpisu štatutára.

Okrem firiem využívajú kvalifikovanú elektronickú pečať napríklad aj mestá a obce. Rovnako dokumenty, ktoré sú odoslané z rôznych štátnych inštitúcií do schránky na slovensko.sk, sú taktiež podpísané kvalifikovanou elektronickou pečaťou.

Jednotlivé úrovne pečatí je možné použiť na väčšinu bežne potrebných úkonov. Každá však má inú úroveň právnej istoty a bezpečnosti. Pri výbere vhodnej úrovne vám preto odporúčame riadiť sa jednoduchým pravidlom – čím dôležitejší a finančne nákladnejší proces, tým vyššia úroveň použitej pečate.

Právne aspekty elektronickej pečate a jej využitie v rámci podaní prostredníctvom slovensko.sk

Európska únia vydala v roku 2016 nariadenie eIDAS, ktorého cieľom je definovať budovanie dôvery v online prostredí. Obsahuje legislatívu, ktorá štandardizovala správne používanie elektronickej identifikácie vrátane elektronických časových pečiatok, certifikačných služieb na autentifikáciu webových stránok, elektronických dokumentov, aj elektronických pečatí a elektronických podpisov vo všetkých členských štátoch EÚ.

Na základe tohto nariadenia má kvalifikovaná elektronická pečať platnosť naprieč všetkými štátmi Európskej únie a to v rámci komunikácie medzi jednotlivými právnymi subjektmi aj pri komunikácií s orgánmi verejnej moci. Okrem nej možno na podanie prostredníctvom slovensko.sk použiť aj mandátny certifikát alebo kvalifikovaný elektronický podpis.

Záver

Elektronická pečať predstavuje výborný spôsob ako môžete vo firme šetriť papier a čas. Oceníte ju v rámci internej komunikácie, ale aj pri dohadovaní rôznych kontraktov na diaľku, vystavovaní faktúr či komunikácii s orgánmi verejnej moci. Stačí si vybrať potrebnú úroveň zabezpečenia vzhľadom na potreby vašej firmy a komunikácia vo firme môže byť modernejšia a rýchlejšia.

Nezabudnite. Vydať certifikát pre kvalifikovanú elektronickú pečať môže len certifikačná autorita zapísaná v dôveryhodnom zozname EÚ. Neváhajte nás kontaktovať a spoločnými silami posunieme elektronickú komunikáciu vašej firmy na novú úroveň.

Autorom článku je

Miroslav Rechtorík