Čo je elektronický certifikát? Pochopte základ zabezpečených digitálnych podpisov

So vzostupom  technológii  je potreba zabezpečenej digitálnej komunikácie vyššia než kedykoľvek predtým. Tu prichádza do hry koncept elektronických certifikátov. Ako súčasť rozsiahlych riešení NFQES pre služby kvalifikovaného elektronického podpisovania v modeli SaaS ako aj na Enterprise riešení, považujeme za dôležité tento kľúčový prvok objasniť. V tomto článku sa dozviete, čo je to elektronický certifikát a prečo je dôležitý pre zabezpečenie transakcií a komunikácie.

Obsah článku

Čo je elektronický certifikát?

Elektronický certifikát je kryptografický kľúčový pár, ktorý vydáva dôveryhodná certifikačná autorita (CA) v našom prípade NFQES. Certifikát slúži ako digitálny preukaz (v prípade kvalifikovaného certifikátu môžeme hovoriť o digitálnom občianskom preukaze), ktorý spája vašu identitu s párom elektronických kľúčov, ktoré možno použiť na šifrovanie a podpisovanie digitálnych informácií.

Certifikát obsahuje základné údaje ako napríklad:

  • Meno držiteľa a ďalšie identifikačné informácie
  • Kópiu verejného kľúča
  • Sériové číslo certifikátu
  • Digitálny podpis vydávajúcej certifikačnej autority
  • Platnosť
  • Obmedzenia použitia (napr., iba na podpisovanie kódu, email, atď.)

Prečo sú elektronické certifikáty dôležité?

Autenticita a dôvera

Elektronický certifikát, respektíve elektronický podpis zabezpečuje, že dáta, ktoré odosielate alebo prijímate, sú skutočne od uvedeného zdroja. Pridáva ďalšiu úroveň dôvery, ktorú zabezpečuje šifrovaním a platnosť podpisu vás informuje, že dokument nebol zmenený.

Zabezpečenie údajov

Spolu s pokročilými technikami šifrovania zabezpečuje elektronický certifikát, že vymieňané údaje sú zabezpečené a prístupné iba pre určeného príjemcu, čím sa predchádza únikom údajov. Ak by sa v dokumente zmenila čo i len čiarka alebo medzera, tak podpis bude okamžite neplatný.

Právna zhoda

Pre podniky a organizácie sú elektronické certifikáty nevyhnutné na splnenie regulačných požiadaviek. Naše riešenia NFQES sú plne v súlade s eIDAS, čím zabezpečujú, že vaše digitálne transakcie spĺňajú európske normy pre zabezpečenie a maximálnu právnu istotu.

Ako fungujú elektronické certifikáty?

Keď používate NFQES na digitálne podpisovanie, váš elektronický certifikát je integrovaný do procesu podpisovania. Tu je zjednodušený náčrt:

  1. Žiadosť o podpis: Iniciujete dokument na podpis prostredníctvom platformy NFQES.
  2. Výber certifikátu: NFQES vás vyzve na výber príslušného elektronického certifikátu – môžete mať viacero certifikátov rôznej úrovne.
  3. Vytvorenie podpisu: Systém použije váš súkromný kľúč na vytvorenie jedinečného elektronického podpisu, ktorý je potom vložený do dokumentu.
  4. Overenie podpisu: Príjemca môže overiť podpis pomocou verejného kľúča vloženého do vášho elektronického certifikátu, napríklad prostredníctvom programu Acrobat Reader. Indikátorom správneho podpisu je v Acrobat Readeri zelená fajka ✅.

Získajte elektronický podpis od NFQES

Elektronické certifikáty sú základným kameňom zabezpečenej digitálnej komunikácie a transakcií. Nielen, že zabezpečujú bezpečnosť vašich údajov, ale tiež overujú vašu identitu v digitálnom svete. Prostredníctvom riešení NFQES v modeli SaaS (zone.nfqes.com), ale aj Enterprise riešenia pre on-premis využitie, robíme integráciu a správu elektronických certifikátov pre podniky a organizácie jednoduchou a ľahkou, pričom dodržiavame najvyššie bezpečnostné štandardy a právne rámce (eIDAS).

Autorom článku je

Miroslav Rechtorík